ม.มหิดล แถลงข่าวรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 เผยมีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาต่างๆรวม 6 ท่าน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์…