Food Innopolis สวทช. เปิดบ้านเครือข่ายวิจัยชาและกาแฟภาคเหนือ หนุนผู้ประกอบการชา-กาแฟ สร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดกิจกรรม “Site Visit: Food Pilot Plant Facilities #3…