นักวิจัยวิเคราะห์น้ำเสียครัวเรือนเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เสนอรัฐเฝ้าระวังและติดตาม เตรียมป้องกันในระยะยาว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งปฏิเสธไม่ว่าได้ส่วนหนึ่งเป็นผลลัพธ์จากมาตรการ Social Distancing ที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวไทยร่วมมือกันในการหยุดยั้งไวรัสนี้ แต่เมื่อใดก็ตามที่มาตรการนี้ลดระดับความเข้มข้นลง นั่นก็หมายถึงว่าประเทศไทยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น