JWD เปิดตัวห้องเย็นโรโบติกส์สาธารณะ บนพื้นที่ 7,000 ตรม. ใช้ระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ ลดแรงงาน 50% -ประหยัดไฟ 30-50%

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียนสัญชาติไทย ขยายธุรกิจห้องเย็นรองรับธุรกิจอาหาร ยาและเวชภัณฑ์และอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการจัดเก็บด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดประเภทธุรกิจเปิดห้องเย็นโรโบติกส์เพื่อให้บริการแบบสาธารณะบนพื้นที่จัดเก็บสินค้า 7,000 ตารางเมตร บริเวณย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยนำระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ…