RISE จัดงาน CIS 2020 ใหญ่ 5 เท่าเพิ่มหัวข้อ 240 เวิร์คชอป พร้อมรับผู้บริหารไทย-ต่างชาติมากกว่า 20,000 คน

สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร (RISE) เร่งเครื่องจัดงาน Corporate Innovation Summit 2020 (CIS 2020) งานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรที่ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่านประสบการณ์การลงมือทำจริง เป็นครั้งที่ 2 ขยายงานเพิ่มจากงานครั้งแรก 5 เท่าโดยรวบรวม 240…