บทวิพากษ์ภูมิศาสตร์โลจิสติกส์ กรณี OBOR-คลองไทย-สะพานเกาะสมุย

คณาจารย์มักจะสอนนิสิต นักศึกษาไทยให้พึงระลึกเสมอว่า ในเรื่องราวต่างๆ ของข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิจัย หรือแม้แต่คำสอนของครูบาอาจารย์เองก็ตามนั้นจะประกอบเป็น 2 ส่วน 1) ฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งข่าวสารนั้นจะเป็น “ข้อมูลดิบ” ที่เป็นความจริง เป็นตัวเลขจริงที่พิสูจน์ได้นั้น อาจสามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งจากการอ้างอิงหรือพิสูจน์แล้ว และ…