TDRI ประเมินมาตรการ “ใช้ไฟฟรี” พร้อมเสนอ 3 ทางเลือกปรับนโยบาย ปิดช่องสิทธิรั่วไหลไม่ถึงคนจน

งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผยมาตรการไฟฟ้าฟรีช่วยผู้มีรายได้น้อย ปีพ.ศ.2556 – 2558 เข้าถึงครัวเรือนรายได้น้อยได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีกลุ่มตกหล่น และสิทธิรั่วไหลไปยังคนไม่จนจริง คาดเป็นกลุ่มคนมีบ้านหลังที่สองจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ พบบางส่วนลดการใช้ไฟเพื่อให้ได้รับสิทธิ ส่งผลกระทบสร้างภาระอุดหนุนเพิ่มหลายล้านบาทต่อปี แนะอุดช่องโหว่นโยบาย เก็บตกคนจนให้ทั่วถึง หนุนยกเลิกผูกสิทธิตามโควต้าการใช้ ปรับเป็นแบบเหมาจ่ายต่อเดือน