สพภ. จับมือพันธมิตร เปิดตัว “Line BOT” นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับพันธมิตรเปิดตัว Line BOT เครื่องมือนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำนวัตกรรมด้านไอทีเข้ามาใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลกว่า 10 ปี เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดการบริหารจัดการการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การเข้าถึงข้อมูลเป็นระบบและถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน…