‘BGRIM’ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 4.8 เมกะวัตต์ จ่ายไฟให้ PEA

บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน ทยอยเปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นระยะเวลา 20 ปี…