คณะมัณฑศิลป์ ร่วมกับคณะวิศวฯ ม.ศิลปากรเร่งพัฒนาธูป-กระดาษไหว้เจ้าให้เผาง่ายและเร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรลดปัญหามลพิษ จัดกิจกรรมไหว้เจ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่านเยาวราช พร้อมร่วมกับคณะมัณฑศิลป์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบเครื่องกระดาษและธูปแบบใหม่ให้ “เผาง่ายและเร็ว” หวังลดฝุ่น PM2.5 จากการไหว้เจ้าให้น้อยลง