PEA ร่วมกับ “ออริจิ้น” สนับสนุนโครงการ Smart District Rayong มุ่งให้เกิด Smart City สร้างคุณภาพชีวิต-ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ “ออริจิ้น” สร้างความร่วมมือทางธุรกิจพลังงานด้านระบบดิจิทัลในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันให้เกิด Smart City สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ด้านออริจิ้น เล็งเปิดตัวเริ่มต้นโครงการมิกซ์ยูส “Smart District Rayong” พร้อมคอนโดมิเนียมมูลค่าโครงการกว่า…