สมาคมสถาปนิกสยามฯ เดินหน้าค้านสร้างเทอร์มินอล 2 เกรงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมือง

นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เรียกร้องนายกฯ พิจารณาสั่งการให้ ทอท. หยุดสร้าง อาคารผู้โดยสาร 2 นอกแผนแม่บท ปี 53 ห่วงจะสร้างความเสียหายให้ประเทศ เพราะพื้นที่มีแต่ร้านค้า มากกว่าอาคารที่จะรองรับผู้โดยสาร และเป็นห่วงความแออัด รถติดเพิ่มขึ้น