GE ลงนามซ่อมบำรุงกังหันก๊าซของ DCAP ในสนามบินสุวรรณภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอด 5 ปี

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค (General Electric:GE) ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานและการส่งกำลัง ลงนามสัญญาบริการซ่อมบำรุงกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการบำรุงรักษากังหันก๊าซ Aeroderivative รุ่น LM6000…

จีอี ลงทุน 60 ล้านเหรียญ สร้างศูนย์วิศวกรรมซ่อมบำรุงและพัฒนากังหันก๊าซรุ่น HA ระดับโลกแห่งใหม่ที่สิงคโปร์

  จีอี ประกาศลงทุนจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 10 ปีข้างหน้านี้เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงระดับโลกที่มีอยู่เดิมในสิงคโปร์ โดยสร้างศูนย์วิศวกรรมซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องกังหันก๊าซรุ่น HA ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะลงทุนเกี่ยวกับก๊าซอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพลังงานแบบผสมผสาน