RX Tradex จับมือ 7 พันธมิตร จัดแสดงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพในโซน “Sustainovation Showcase” ภายในงาน “Manufacturing Expo 2023”


บริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำกัด  จับมือ 7 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท Engel Machinery (Thailand) บริษัท โมตัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จํากัด กลุ่มบริษัทมิตรผล สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย (TEPNET) ร่วมจัดแสดงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ การผลิตแนวใหม่ ใช้วัสดุชีวภาพจากมันสำปะหลังมาฉีดเป็นสินค้าผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านเครื่องฉีดพลาสติกอัจฉริยะจากออสเตรีย เพื่อลดปัญหาขยะสะสมแบบยั่งยืน ในส่วนแสดงพิเศษภายใต้ชื่อ “Sustainovation Showcase” ภายในงาน “Manufacturing Expo 2023” มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21  – 24 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ  Hall 102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศิริรัตน์ สังข์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ (RX Tradex)  กล่าวว่า อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ได้ร่วมกับ 7 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท Engel Machinery (Thailand) บริษัท โมตัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จํากัด กลุ่มบริษัทมิตรผล สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย (TEPNET) จัดแสดงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ การผลิตแนวใหม่ ใช้วัสดุชีวภาพจากมันสำปะหลังมาฉีดเป็นสินค้าผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านเครื่องฉีดพลาสติกอัจฉริยะจากออสเตรีย ลดปัญหาขยะสะสมแบบยั่งยืน ในส่วนแสดงพิเศษภายใต้ชื่อ “Sustainovation Showcase” ภายในงาน “Manufacturing Expo 2023” มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนโดยโซนจัดแสดง “Sustainovation Showcase” นี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดแสดงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพ ตั้งแต่การป้อนวัตถุดิบชีวภาพเข้าไปในเครื่องฉีด จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการเตรียมพื้นผิวเพื่อนำไปใช้งาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่เจ้าของวัตถุดิบชีวภาพอย่างกลุ่มมิตรผล บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของเครื่องฉีดเทคโนโลยีสมัยใหม่จากออสเตรีย บริษัท โมตัน เจ้าของอุปกรณ์สนับสนุนการฉีด สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย ที่ให้คำปรึกษาเรื่องแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับการฉีดเม็ดพลาสติกชีวภาพและการเตรียมพื้นผิว รวมถึงสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ให้คำปรึกษาและจัดหาตัวอย่างแม่พิมพ์หลากหลายรูปแบบมาให้ทดลอง เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับวัสดุชีวภาพแต่ละชนิด เช่น ใช้ในด้านการแพทย์ นำพลาสติกชีวภาพมาผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ เช่น ผิวหนังเทียม ไหมละลาย อุปกรณ์ประเภทสกรู และแผ่นดามกระดูกที่ฝังอยู่ในร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้เอง เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค เช่น สารเคลือบกระดาษสำหรับห่ออาหาร แก้วน้ำชนิดใช้แล้วทิ้ง ถุงสำหรับใส่ของ และถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้ใส่ขยะเศษอาหาร และภาคการเกษตร นิยมนำมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มสำหรับคลุมดิน และวัสดุสำหรับการเกษตร เช่น แผ่นฟิล์มป้องกันการเติบโตของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน รวมทั้งถุงหรือกระถางสำหรับเพาะต้นกล้า

สำหรับการใช้เวลาเตรียมงานเพื่อให้ส่วนแสดง Sutainovation Showcase นี้เกิดได้จริงนานถึง 6 เดือน ซึ่งบริษัทฯต้องขอขอบคุณองค์กรพันธมิตรทุกท่านที่ทำให้ส่วนแสดงนี้เป็นจริงได้ โดยเชื่อว่าผู้ประกอบการที่เข้าชมงานจะได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าพลาสติกชีวภาพของตนเอง รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่คาดว่าในอนาคตจะมีการผลิตและนำมาใช้ภายในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เองและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกภายในประเทศนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การผลิตบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ซึ่งประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นำของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกภายในภูมิภาคอาเซียน และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการฉีดพลาสติกไปอย่างรวดเร็วในหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ออสเตรีย ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ซึ่งในอนาคตนั้นแนวโน้มของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่มีส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติหรือที่เรียกว่า ไบโอพลาสติก นั้นกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างสูง เนื่องจากความต้องการที่จะลดปัญหาขยะที่เหลือใช้ การเกิดปัญหาในการกำจัดขยะและความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันลำปะหลังและข้าวโพด เป็นต้น อร่าม ทองอุไร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  เองเกิ้ล  เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติกและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในออสเตรีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 เองเกิ้ล มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกอย่างเสมอมา โดยสามารถผลิตเครื่องฉีดพลาสติกได้ตั้งแต่ขนาด Clamping force 28 – 5,500 ตัน มีโรงงานผลิตอยู่ 9 แห่ง ทั่วโลก เช่น ออสเตรีย เยอรมัน สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ และมีสำนักงานขายและบริการกระจายอยู่ทั่วโลก โดยเองเกิ้ลมุ่งเน้นเทคโนโลยีงานฉีดพลาสติกไว้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ แพกเกจจิ้ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ และงานเทคนิคอลโมลด์ดิ้งพาร์ท ซึ่งในแต่ละอุตสาหกรรม เองเกิ้ลจะมีเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีขนาดเครื่องตั้งแต่ 50-180 ตัน

สำรับเครื่องจักรที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นเครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้าทั้งหมด ชื่อเครื่อง ENGEL e-mac all-electric machine ที่มีขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการฉีดสินค้า แอปพลิเคชันมาตรฐานที่มี Cycle Time ไม่ต่ำกว่า 6 Sec ด้วยขนาดที่เล็กและความยืดหยุ่นในการเพิ่มเติมการใช้งานที่หลากหลาย จึงเหมาะนำมาใช้ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด รวมทั้งการใช้งานใน Clean Room และช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในโรงงานนอกจากนี้ All-electric Drive Concept ช่วยให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง และการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากกว่าเครื่องทั่วไป

ในกรณีของการใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่จะใช้ในการจัดแสดงนี้ ข้อที่ต้องคำนึงถึงจะไม่เหมือนกันกับการใช้พลาสติกรีไซเคิล หรือผสมรีไซเคิลบางส่วน เนื่องจากเม็ดพลาสติกชีวภาพนั้นเป็นวัสดุใหม่ที่มาจากแหล่งเดียวทำให้คุณภาพของเม็ดพลาสติกมีความเสถียร ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับการผลิตแบบดั้งเดิมได้ไม่ยากนักโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก แน่นอนว่าข้อแตกต่าง นั้นมีความซับซ้อนอยู่บ้าง เช่นการค้นหาอุณหภูมิที่ถูกต้อง หรือผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความชื้นของวัสดุ ซึ่งส่งผลให้กระบวนการที่จะต้องฉีดนั้นแคบลงกว่าแบบเม็ดพลาสติกใหม่ ดังนั้นการที่ใช้เครื่องไฟฟ้าล้วนเช่นเครื่อง ENGEL e-mac จะทำให้สามารถควบคุมการผลิตอย่างแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้เครื่องยังสามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฉีดได้มากมาย เช่น ความแตกต่างของความหนืด เมื่อเทียบกับความหนืดอ้างอิง ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะสามารถช่วยในการปรับฉีดของวัสดุให้ง่ายขึ้น เพราะเราจะสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าจุดไหนจำเป็นต้องปรับ

อร่าม กล่าวว่า วิธีการฉีดพลาสติกเม็ดพลาสติกชีวภาพ มีหลักการและกระบวนการที่คล้ายกับเม็ดพลาสติก Virgin แต่จะมีช่วงในการปรับและตั้งค่ากระบวนการฉีดที่แคบกว่าการฉีดเม็ดพลาสติก Virgin  อย่างไรก็ตาม ทั้งสองชนิดนั้น ยังจำเป็นต้องคำนึงถึง Shot Weight Cycle Time, Productivity คุณสมบัติของแม่พิมพ์ และแน่นอนคุณสมบัติของวัสดุ อุณหภูมิในการฉีดที่แตกต่างกัน ดังนั้นเครื่องที่ใช้ฉีดต้องมีความยืดหยุ่นและมีความแม่นยำจึงจะสามารถทำให้ผลิตชิ้นงานออกมาด้วยความเสถียรที่มากขึ้น  เช่นเดียวกันกับ ENGEL e-mac all-electric Machine ที่มีความแม่นยำ และประหยัดพลังงานสูง พร้อมทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ENGEL iQ weight control ช่วยให้ผู้ผลิต ลดความกังวลในการปรับฉีดเพราะตัวเครื่องและซอฟท์แวร์สามารถชดเชยความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักคงที่สม่ำเสมอ

เฉลิมพล ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า บริษัท มิตรผล ไบโอเทค จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ “ไบโอเบส” ภายใต้กลุ่มมิตรผล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรจากอ้อยและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ บริษัทฯเชื่อว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับการช่วยดูแลโลกได้ ในขณะที่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงเล็งเห็นโอกาสของธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตร โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพราะเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพที่มีจุดเด่นหลัก คือ ขึ้นรูปได้ง่าย ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักรและแม่พิมพ์ จะเป็นทางเลือกใหม่ให้อุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยคาร์บอน

“ แม้ว่าในปัจจุบันเทรนด์การผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยจะยังมีค่อนข้างน้อยน้อยประมาณ 1% ในตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่เชื่อว่าในอนาคตการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน” เฉลิมพล กล่าว

สำหรับ การจัด “Sustainovation Showcase” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Manufacturing Expo 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save