NT ผนึกกำลัง สกพอ. เดินหน้าโครงการ บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย .สู่อนาคตเมือง Smart City


วันนี้ ( 12 มีนาคม 2564) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย ” ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ถือเป็นโครงการที่ความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อทำให้เกิดต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง 5G สมาร์ทซิตี้และประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง เป็นผู้ร่วมอภิปราย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เปิดเผย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้สามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดย สกพอ. และ NT ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดสอบระบบเสาอัจฉริยะ 5G ( 5G Smart pole ) โดยสามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ฟังก์ชั่น เช่น ระบบการตรวจจับระดับสารพิษในอากาศและค่าฝุ่น PM 2.5 ระบบความปลอดภัยขอความช่วยเหลือ ( SOS ) จากเสาสมาร์ทโพล 5G นอกจากนี้เชื่อมต่อกับระบบโดรน 5G ไร้คนขับทำหน้าที่บินสำรวจบริเวณหาดและท่าเรือ หาเรือจอดซ้อน เพื่อตรวจสอบคนลอบเข้าเมือง และการเดินเรือที่ผิดกฎหมาย หรือแม้แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทะเล

ดร. ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทโดยวางท่อ เสา สายส่งสัญญาณ ระบบไฟเบอร์ออพติกสำหรับโครงข่าย 5G โดยเฉพาะเพื่อรองรับการให้บริการผ่านคลื่นสัญญาณย่าน High Band ความถี่ 26 GHz ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ล่าสุดจาก กสทช. โดยได้นำเทคโนโลยี 5G Core ของ Mavenir Systems Limited ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เครือข่ายคลาวด์เนทีฟแบบครบวงจร (end-to-end) รายเดียวในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ NT ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันจัดหาเทคโนโลยีชั้นนำ จากทั่วโลกและหลากหลายเพื่อออกแบบ 5G โซลูชั่นส์ที่ตอบโจทย์ระบบการบริหารจัดการของเมือง เช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ในเมือง การจัดระเบียบการขนส่งและการจราจร ข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและระบบไฟถนนระบบอัตโนมัติ ระบบกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น

โครงการบ้านฉาง จะเป็นเมืองต้นแบบ 5G ที่สำคัญเพื่อขยายผลเป็นการบริหารเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกของประเทศไทย ตามหลักการ 7 สมาร์ทของสำนักงานดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( DEPA ) ในอนาคตอันใกล้นี้