NIA – ม.เกษตร -เครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เปิดตัว “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ


NIA - ม.เกษตร -เครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เปิดตัว “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์แบรนด์เคยู คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย “นิลมังกร” รุ่น 2 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กิจการเพื่อสังคม สตาร์ทอัปให้ก้าวเป็น “นิลมังกร” ซึ่งเปรียบเสมือนยูนิคอร์นในแบบฉบับของคนไทย บ่มเพาะองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมในโครงการให้มีศักยภาพทางธุรกิจนวัตกรรมและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านรายการ นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” จำนวน 16 Episode ทางช่อง 3 HD ทุกวันศุกร์ เวลา 22.40 น. ออกอากาศ Episode แรกวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ศกนี้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA กล่าวว่า NIA ได้ริเริ่มเปิด “โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย หรือ นิลมังกร” ขึ้นต่อเนื่องปี พ..2566 นี้เป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับศูนย์แบรนด์เคยู คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในระดับภูมิภาค รวมถึงการใช้เครื่องมือทางนวัตกรรมมาเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการระดับภูมิภาคและประชาชนทั่วไป โดยผลการดำเนินงาน “นิลมังกร รุ่นที่ 1” มีธุรกิจนวัตกรรมที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะนำเสนอธุรกิจ (Storytelling) จำนวน 120 ธุรกิจ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรายการ “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้” จำนวน 20 ธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นให้กับทั้ง 20 แบรนด์เฉลี่ยแล้วกว่า 3.07 เท่า หรือกว่า 350 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และสามารถคว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี พ.. 2565 และ 6 รางวัลจากการประกวด 7 Innovation Awards 2565 ได้อีกด้วย

 

สำหรับนิลมังกรทีมแรกของประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทรายแมวไฮด์แอนด์ซีค ของบริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่ใช้มันสำปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยมาเป็นวัตถุดิบหลัก ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงโมเลกุล เพื่อให้เก็บกลิ่น ละลายแตกตัวในน้ำได้รวดเร็วและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สามารถนำไปทิ้งในชักโครกโดยไม่ทำให้อุดตัน ตอบโจทย์เทรนด์การเลี้ยงแมวในระบบปิดตามพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน “รายการนิลมังกรเดอะเรียลริตี้” รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.5 เท่า ภายในระยะเวลา 3 เดือน และมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น 50 เท่า ภายในระยะเวลา 2.5 ปี ซึ่งล่าสุดได้มีการร่วมทุนกับบริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด และนักลงทุนอิสระ เพื่อเพิ่มทุนในการทำ Economy of Scale ผลักดันเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิต รวมถึงช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์ทรายแมวไปขายยังต่างประเทศ ถือเป็นตัวอย่างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว

NIA คาดหวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีนิลมังกร ตัวที่ 2 ตัวที่ 3 และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลถึงระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างเป็นวงกว้าง ในฐานะของการเป็นชาตินวัตกรรมได้ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

มีธุรกิจนวัตกรรมส่งผลงานเข้าประกวด“นิลมังกร” รุ่นที่ 2 กว่า 450 ธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกนำเสนอธุรกิจ จำนวน 120 ธุรกิจ

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือNIA กล่าวว่า การประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย “นิลมังกร” รุ่นที่ 2 นี้ เป็นกิจกรรมภายใต้กรอบกลยุทธ์ของ NIA ด้านการทำให้ระบบนวัตกรรมไทยเป็นระบบที่เปิดกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพในระดับมวลวิกฤตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ สอดรับกับบทบาทของ NIA ในฐานะหน่วยงานเชื่อมโยงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในการประสานการทำงานร่วมกันสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมหลากหลายเพื่อนำองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแนวใหม่ ด้านการตลาด ด้านราคาที่เหมาะสมและด้านสินเชื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดผลิตขายเชิงพาณิชย์  สร้างผู้ประกอบการสู่ตลาดการค้าอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

NIA - ม.เกษตร -เครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เปิดตัว “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

สำหรับการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย “นิลมังกร รุ่นที่ 2มีธุรกิจนวัตกรรมที่สนใจและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 450 ธุรกิจ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและนำเสนอธุรกิจ จำนวน 120 ธุรกิจ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมรายการ “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2 จำนวน 20 ธุรกิจ จาก 4 ภาค  ประกอบด้วย ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท แรบบิทจันทร์ จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท เพทที่นี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท มีดีไซน์ จำกัด และบริษัท ทานอินโนฟูด จำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท เอ็น.วี.เค. ฟาร์ม โปรดักส์ จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นส้ม สตูดิโอ รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท สแควร์ติ้ง จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาสารทแก้วและ บริษัท เดอนัว จำกัด ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ ห้าหุ้นส่วนจำกัด เคทีซี ที่นอนน้ำและบริษัท ไทยเฮิร์บ แอท เชียงราย จำกัด ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ไอละมุน จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท โก๋พลัสกรุ๊ป 1950 จำกัด รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และกลุ่มลูกปัดมโนราห์ บ้านห้วยแม่ลอน โดยทั้ง 20 ทีมนี้จะเข้าสู่กระบวนการเร่งการเติบโตของธุรกิจและตราสินค้าด้วยการใช้เครื่องมือทางด้านนวัตกรรม ด้านแผนธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ช่องทางการตลาด ด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และนำเสนอการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในรายการ

 

.เกษตรพร้อมนำองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญร่วมโครงการนิลมังกร รุ่นที่ 2

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้านดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากความสำเร็จของนิลมังกรรุ่นที่ผ่านมา สามารถสร้างให้เกิด “ฮีโร่” ในธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเร่งบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับความร่วมมือกับ NIA ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะได้ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการแบบพลิกตำราเรียนการบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นบทเรียนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งทีมคณาจารย์กว่า 20 คนในสาขาต่างๆเข้าร่วม เพื่อช่วยโค้ชชิ่งกลยุทธ์ แนะนำแนวทางการบริหารงาน พร้อมสร้างยอดขายให้เติบโตได้ในสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการต้องต่อสู้กับหลายสิ่งในโลกธุรกิจจริง ซึ่งเรามั่นใจว่าองค์ความรู้แบบมีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายรู้จักการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ในสาขาต่างๆอย่างแน่นอน

NIA - ม.เกษตร -เครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เปิดตัว “นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

สำหรับนิลมังกร รุ่นที่ 2 ทั้ง 20 ทีมสุดท้ายจาก 4 ภาคที่ฝ่าฟันผ่านกระบวนการบ่มเพาะและนำเสนอธุรกิจในรอบภูมิภาคมาแล้วนั้น ทุกทีมต่างมีนวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น ผู้ชมทางบ้านร่วมลุ้นและร่วมเรียนรู้ไปกับนิลมังกรทั้ง 20 ทีมได้ ผ่านรายการ นิลมังกร เดอะเรียลลิตี้ ซีซั่น 2” จำนวน 16 Episode ทางช่อง 3 HD ทุกวันศุกร์ เวลา 22.40 น. ออกอากาศ Episode แรกวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม ศกนี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save