Muze เผยสูตรสำเร็จสู่การเป็นบริษัทเทคฯชั้นนำที่คนรุ่นใหม่สนใจร่วมงาน


จากจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นบริษัทที่พัฒนา Mobile Application และประสบความสำเร็จจากการมียอดดาวน์โหลดใช้งานกว่า 1 ล้านครั้ง สู่บริษัท Muze ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายในไทย ในฐานะพาร์ทเนอร์คนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างและพัฒนาระบบหลังบ้านที่ทันสมัยและตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบ OTT (Over-the-Top) ให้กับบริษัท BECi ยักษ์ใหญ่ด้านวงการสื่อสารมวลชนของไทย การร่วมพัฒนา Omni-Channels กับ McGroup แบรนด์กางเกงยีนส์รายใหญ่ของไทยจนสามารถสร้างยอดขายเฉพาะ Online ได้กว่า 500 ล้านบาทต่อปี รวมถึงเป็นผู้พัฒนาระบบหลังบ้านมากมายให้บริษัทในเครือ True Corporation

นอกจากนี้ Muze ยังพัฒนาโซลูชั่นด้าน e-Commerce อีกมากมายที่ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับตัวและอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง

จากความสำเร็จในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และการตั้งเป้าสู่การเป็นบริษัทที่ผลิตโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีระดับโลก สำหรับบริษัท Muze หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ คือ การมี Developer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถและออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเอง ด้วยแนวคิดการบริหารสไตล์ Muze ที่ต้องการให้คนในองค์กรก้าวพ้นขีดจำกัดเดิมของตนเองและเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้าง Developer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรดักส์ด้านเทคโนโลยีทัดเทียมระดับนานาชาติ พร้อมกับสร้างสมดุลด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานเช่นเดียวกับแนวคิดของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยแบ่งแนวคิดออกเป็น 3 ด้านหลักๆดังนี้

Stay Hungry, Stay Foolish

เมื่อทักษะและความสามารถพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดและคนที่เรียนรู้อยู่เสมอจะสามารถมองเห็นโอกาสในการเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากกว่าคนอื่น Muze จึงสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ทีมงานเป็นนักเรียนรู้ที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาและเผชิญกับความท้าทายอยู่เสมอ

  • Project/Team Rotation – Muze มีการหมุนเวียนโปรเจกต์และทีมในการทำงาน เพื่อให้แต่ละคนได้พัฒนาโปรดักส์และมีโอกาสได้ทำงานกับลูกค้าจากหลากหลายวงการ ถือเป็นการดึงทุกคนออกจาก Comfort Zone หรือสไตล์การทำงานที่ตัวเองคุ้นชิน ให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมกับการ Reskill และ Upskill ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาโปรดักส์ (Technical Skill) และทักษะการทำงานกับคนหลากหลายรูปแบบ (Human Skill)
  • Review Code Session – Muze เปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสริมทักษะการเขียนและออกแบบโครงสร้าง Code โดยตรงจาก CTO (Chief Technology Officer) โดยในแต่ละสัปดาห์ CTO จะจัด session เพื่อรีวิว code ของทีมงาน หรืออาจะเป็น หัวข้อที่ทีมงานสนใจอยากเรียนรู้และโหวตเข้ามา เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ข้อดีของตนเอง หรือสิ่งที่ต้องพัฒนา และที่สำคัญได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจาก CTO ซึ่งจะช่วยให้การเขียน Code ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรดักส์มีความแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ Muze ยังสนับสนุนให้ทีมงานมีทักษะที่หลากหลายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้พนักงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆที่ตัวเองสนใจ เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างเสริมความสุขในด้านอื่นๆ ของชีวิตนอกเหนือจากการทำงานในทุกๆวัน

หัวใจการทำงานเป็นทีมแบบ ‘One for all, all for one’

รูปแบบการทำงานที่ Muze นั้น แบ่งการทำงานออกเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะมีหน้าที่รับผิดชอบโปรเจกต์ของตนเองตั้งแต่วางแผน ออกแบบพัฒนาโปรดักส์ ไปจนถึงแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ซึ่งสิ่งที่ Muze ให้ความสำคัญ คือ Teamwork โดย Muze พยายามสร้างบรรยากาศภายในองค์กรที่เอื้อให้ทุกคนสามารถสื่อสารระหว่างกัน มีการจัด Team Workshop เพื่อตั้ง OKR (Objective Key Result) ให้สมาชิกในทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการคิด การทำงาน รวมถึงตั้งเป้าหมายของทีมร่วมกัน และ Muze ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถพูดคุยกับหัวหน้าทีม หรือแม้กระทั่งกับ CEO แบบ one-on-one เพื่อขอแนะนำหรือปรึกษาได้ เช่นกัน ทุกคนในองค์กรจึงกล้าที่จะเสนอไอเดียและแสดงความคิดเห็นของตนเอง และที่สำคัญ ทุกคนจึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในทุกผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ Muze

Work Life Harmony

ความสมดุลที่ลงตัวระหว่างชีวิตการทำงานและความสุขของคนในทีมถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแข็งแกร่ง องค์ประกอบของบรรยากาศที่ Muze ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ คน หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งเพื่อการทำงานและการผ่อนคลายต่างๆ คือ สิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ โดย Muze ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์การทำงาน โดยทีมงานของ Muze ทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Hardware หรือ Software และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ แบบครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัทด้านเทคฯ ระดับโลก เพื่อตอบโจทย์การทำงานและเอื้อกับการพัฒนาโปรดักส์ใหม่ๆอยู่เสมอ

นอกจากนี้ออฟฟิศของ Muze ถูกออกแบบให้มีความโปร่ง สบายตา กว้างขวางแต่ทุกคนสามารถเชื่อมถึงกัน และที่สำคัญมีมุมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น มุมกาแฟ มุมบอร์ดเกมส์ ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆร่วมกัน

ปัจจุบัน Muze ยังคงเป็นบริษัทที่มี Talent รุ่นใหม่เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองจนมีทักษะความสามารถที่โดดเด่น สามารถเข้าทำงานในบริษัทใหญ่ระดับประเทศมากมาย ความสำเร็จตลอด 9 ปีที่ผ่านมา และระยะทางข้างหน้าที่ Muze ยังคงมุ่งมั่นในการก้าวสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างไม่หยุดยั้ง การสร้างวัฒนธรรมที่ผลักดันให้คนในองค์กรได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาไปพร้อมกับสมดุลด้านความสุขชีวิต ถือเป็นสมการสำคัญสู่ความสำเร็จของ Muze


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save