LANXESS บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงให้มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน รับมือโควิด -19


LANXESS บริจาคผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงให้มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน รับมือโควิด -19

กรุงเทพฯ – 20 กุมภาพันธ์ 2563 : การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 (COVID-19) ทำให้การควบคุมและป้องกันโรคระบาดกลายเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในขณะนี้ และเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ดังกล่าว แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจากประเทศเยอรมนีได้ประกาศบริจาคผลิตภัณฑ์ Rely+On Virkon ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงปริมาณ 1 ตันให้แก่โรงพยาบาลในนครอู่ฮั่นและอีกสองเมืองโดยรอบ โดยผลิตภัณฑ์ได้เดินทางมาถึงมณฑลหูเป่ย ประเทศจีนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่โรงงานของแลนเซสส์ในประเทศอังกฤษได้เร่งเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานแลนเซสส์ทั่วโลกที่มุ่งผลิต Rely+On Virkon อย่างรวดเร็ว สำหรับ Rely+On Virkon ปริมาณ 1 ตันนี้สามารถนำมาเจือจางเพื่อใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ถึง 100,000 ลิตร ด้วยการใช้ความเข้มข้นที่ 1% (1:100)

“ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นที่ใส่ใจโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นอย่างมาก พนักงานแลนเซสส์ทุกคนทั่วโลกก็ใส่ใจโรคระบาดนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน ในช่วงเวลาวิกฤตของการควบคุมการแพร่ระบาด แลนเซสส์มุ่งมั่นที่จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ระดมกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้วยความพยายามของทุก ๆ ภาคส่วน เราเชื่อว่าประเทศจีนจะเอาชนะการแพร่ระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน” หมิงเฉิงเชียน ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว

การฝึกปฏิบัติให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทำการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคจนเป็นนิสัย ถือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ที่ผ่านมาได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ Rely+On Virkon อย่างแพร่หลาย ในช่วงที่โรคซาร์สและเมอร์สแพร่ระบาดในประเทศซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้และในช่วงที่โนโรไวรัส (Norovirus) แพร่ระบาดในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่ประเทศเกาหลีใต้

แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศบริจาคผลิตภัณฑ์ Rely+On Virkon

ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าเชื้อไวรัสโรคซาร์ส เมอร์สและ โควิด-19 มีความคล้ายคลึงกันและถูกจัดให้อยู่ในตระกูลเชื้อไวรัสเดียวกันคือตระกูลโคโรนาไวรัส ผลิตภัณฑ์ Rely+On Virkon ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในคน (Human Coronavirus) ด้วยการใช้ที่ความเข้มข้น 1% และใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนาน 10 นาที