Gartner และ Forrester จัดอันดับให้ HPE (Aruba) ขึ้นแท่นผู้นำตลาดระบบเครือข่ายไร้สาย


Gartner และ Forrester จัดอันดับให้ HPE (Aruba) ขึ้นแท่นผู้นำตลาดระบบเครือข่ายไร้สาย

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 : อรูบ้า (Aruba) บริษัทในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดเผยรายงานล่าสุดของการ์ทเนอร์ (Gartner) ในหัวข้อ “Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure” โดยระบุให้ Aruba อยู่ในตำแหน่ง Leaders Quadrant ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ขณะที่รายงาน Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure ซึ่งเป็นรายงานที่ออกมาควบคู่กัน ให้คะแนน Aruba สูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งานที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแล้วว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น Aruba ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์การเป็นผู้นำ (Leader Category) โดย Forrester Research, Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในหัวข้อ “Forrester New Wave ™: Wireless Solutions, Q3 2019” ในการประเมินของ Forrester พบว่า Aruba “เป็นผู้นำด้านบริการตำแหน่งของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ (Location Services) ที่มีประสิทธิภาพเพียบพร้อมและหลากหลายความสามารถในการให้บริการแบบไร้สาย”

Gartner และ Forrester จัดอันดับให้ HPE (Aruba) ขึ้นแท่นผู้นำตลาดระบบเครือข่ายไร้สาย

ผู้นำใน Magic Quadrant ของ Gartner

รายงานเรื่อง Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure ของปี 2019 ถือเป็นปีที่ 8 ที่การ์ทเนอร์นำโครงสร้างพื้นฐานของ LAN ทั้งแบบมีสายและไร้สายมารวมในรายงานเดียวกัน ซึ่งในทุก ๆ ปี Aruba ยังคงถูกจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่ง Leaders Quadrant โดยก่อนหน้านี้ Aruba ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่ง Quadrant ติดต่อกันถึง 6 ปี เมื่อครั้งยังเป็นรายงาน Magic Quadrant for Wireless LAN Access Infrastructure (2006-2011)

ในรายงาน Magic Quadrant การ์ทเนอร์ยังคงใช้การประเมินผู้ผลิตเทคโนโลยี โดยใช้หลักเกณฑ์สำคัญเบื้องต้น 2 ประการ คือการมีวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ (Completeness of Vision) และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ (Ability to execute) รายงานนี้ยังประกอบด้วยบทสรุปสำหรับแต่ละผู้ผลิตเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดที่อ่อนไหวของแต่ละรายอีกด้วย

ในส่วนของรายงานที่ออกมาควบคู่กับ Magic Quadrant ภายใต้ชื่อ Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure การ์ทเนอร์ได้ทำการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของผู้ขายแต่ละรายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 6 กรณีการใช้งานที่เป็นกุญแจสำคัญได้แก่ 1.Unified wired and WLAN access 2.WLAN-only refresh/new build, 3.Wired-only access refresh/new build, 4.Remote branch office with corporate HQ, 5.Performance stringent applications และ 6. Hands-off netops โดย Aruba ได้รับคะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งาน ยกเว้นกรณีการใช้ในหัวข้อ Wired-only access refresh/new build เท่านั้นที่ได้คะแนนในอันดับ 2

“เรามีความภาคภูมิใจที่ HPE (Aruba) ได้รับการยอมรับจากการ์ทเนอร์อีกครั้งให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำของ Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure รวมทั้งได้คะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีใช้งานตามรายงาน Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure ทั้งนี้เราเชื่อมั่นในปรัชญา Customer First, Customer Last ของเรา ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราที่สามารถตอบสนองความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญในยุค Moblie, Cloud และ IoT ทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมระบบเครือข่าย” Chris Kozup ผู้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Aruba กล่าว

ผู้นำในรายงาน Forrester New Wave ™: Wireless Solutions

ในรายงาน Forrester New Wave ™: Wireless Solutions ทาง Forrester ได้ประเมินตลาดเกิดใหม่สำหรับโซลูชั่นไร้สายโดยระบุผู้ค้าที่สำคัญที่สุด 8 รายในตลาดนี้ โดยในรายงานของ Forrester จะให้คะแนนโซลูชั่นของผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ละรายใน 10 หลักเกณฑ์และวางตำแหน่งของพวกเขาให้สัมพันธ์กัน Forrester ได้แนะนำว่าข้อมูลด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานนี้ สามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองความต้องการใช้ระบบไร้สายในวงกว้างที่นอกเหนือไปจาก Wireless LAN ได้

ในรายงานได้ประเมินโซลูชั่นของ Aruba โดยพิจารณาเห็นถึง “ความแตกต่าง” (differentiated) ที่เหนือกว่าคู่แข่งใน 6 เกณฑ์จากทั้งหมด 10 เกณฑ์ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีทั้งหมดถูกตรวจสอบ ทั้ง 6 เกณฑ์นี้ได้แก่ 1.การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless Connectivity) 2.อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wireless Hardware) 3.การตรวจสอบย่านสัญญาณและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (Spectrum/Device Visibility) 4. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 5. การจัดวางตำแหน่งของโซลูชันในตลาด (Solution Positioning) และ 6.ทิศทางในอนาคต (Road Map)

ตามรายงานการประเมินผล Forrester ได้ตั้งข้อสังเกตว่า Aruba “เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการชั้นสูงบนระบบเครือข่ายไร้สาย (advanced wireless services)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากกระบวนการประเมินผลที่ Forrester ได้รับจากการสัมภาษณ์ลูกค้าของผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ละรายโดยตรง ในกรณีของ Aruba รายงานได้กล่าวไว้ว่า “ลูกค้าของ Aruba ล้วนชื่นชมความสามารถที่หลากหลายบนหน้าจอใช้งานของระบบการจัดการ (Management Interface), เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ (Monitoring Tools) และบริการด้านตำแหน่งของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (Location Services) โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ด้วยการใช้อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นนอกเหนือไปจากการใช้ระบบ Wi-Fi จาก Access Points (APs) ซึ่งเป็นของ Aruba เท่านั้นได้

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Forrester ยอมรับว่า Aruba เป็นผู้นำจากการประเมินโซลูชั่นไร้สายของ Aruba โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการของเราในการช่วยเหลือลูกค้าต่อสู้กับปัญหาที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล ขณะที่ Aruba เป็นผู้นำใน WLAN มานานเราตระหนักดีว่ามันเป็นมากกว่าเพียงแค่ Wi-Fi โซลูชั่นล้ำสมัยที่ชาญฉลาดจะช่วยผลักดันให้ลูกค้าพบกับประสบการณ์มหัศจรรย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเชื่อมต่อทางดิจิทัล ทั้งนี้การประเมินของ Forrester ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า Aruba กำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและยังคงเป็นผู้นำตลาดต่อไป” Keerti Melkote ประธานและผู้ก่อตั้ง Aruba กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save