ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย SOCaaS มุ่งเฝ้าระวัง- แจ้งเตือน -ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้ลูกค้าระดับองค์กร


ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย SOCaaS มุ่งเฝ้าระวัง- แจ้งเตือน -ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้ลูกค้าระดับองค์กร
ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย SOCaaS มุ่งเฝ้าระวัง- แจ้งเตือน -ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้ลูกค้าระดับองค์กร

กรุงเทพฯ : บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ( Security Operation Center As a Service ) หรือ SOCaaS  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริการด้านเทคโนโลยีในปีพ.ศ. 2563 ในกลุ่มบริการด้านดิจิทัล DX- Modernize เพื่อให้บริการ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนและให้คำแนะนำระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรลูกค้าขเพื่อสร้างความปลอดภัยที่ดีมากยิ่งขึ้น

โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ( Security Operation Center As a Service ) หรือ SOCaaS  เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริการด้านเทคโนโลยีในปีพ.ศ. 2563 ในกลุ่มบริการด้านดิจิทัล   DX- Modernize เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น และสนองตอบความต้องการของลูกค้าระดับองค์กรโดยจัดเตรียมทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เพื่อให้บริการ เฝ้าระวัง แจ้งเตือนและให้คำแนะนำ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของลูกค้าโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในมูลค่าที่สูงมาก เบื้องต้นจะมีค่าบริการประมาณ 50,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งสามารถเช่าใช้บริการส่วนนี้จากผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่พร้อมให้บริการของฟูจิตสึได้ ช่วยลดงบประมาณด้านไอทีให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว สามารถรักษาระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ให้กับองค์กรได้อย่างดี

โดยทีมงานฟูจิตสึ สามารถตอบโจทย์ด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับลูกค้าองค์กร  ด้วยความพร้อมของ 3องค์ประกอบหลัก คือ ทีมงานที่เชี่ยวชาญ (People)  มีระบบการจัดการที่ทันสมัยและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Process) และได้ร่วมมือกับเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ LogRhythm (Technology) ที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับระดับสากลมาใช้ในการบริหารศูนย์ฯ SOC มีทักษะความรู้ ความสามารถในการรับมืออย่างดีมีประสบการณ์เท่าทันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์

จากการสำรวจไซเบอร์เซเคียวริตี เวนเจอร์ส บริษัทวิจัยและจัดทำรายงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่า ผลกระทบจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาจสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 620,000 ล้านบาท ภายในปีพ.ศ. 2564 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 57 เท่า ของมูลค่าความเสียหายทั่วโลก

สุปรีดี วัฒนการุณ  ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการ Managed Infrastructure Service, System Integration  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สุปรีดี วัฒนการุณ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการ Managed Infrastructure Service, System Integration บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

 สุปรีดี วัฒนการุณ  ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการ Managed Infrastructure Service, System Integration  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าศูนย์ Fujitsu’s Security Operation Center As A Service (SOCaaS) จะให้บริการ Security Intelligence Platform ที่ทำให้การวิเคราะห์ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ นั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการรวบรวมความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งในรูปแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity ทำให้สามารถค้นหาและตรวจจับถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ข้อมูลและพฤติกรรมต่างๆที่ถูกรวบรวมมายัง SOCaaS ยังได้ถูกนำมาประเมินถึงความเสี่ยงและแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อระบบของลูกค้า รวมถึงคำแนะนำ และแนวทางป้องกัน เพื่อช่วยลดการละเมิดการเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือก่อนที่เหตุการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์จะเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถถูกตรวจพบได้ก่อนด้วย The Indicator Of Compromise และ Threat Intelligence Services (TIS) Feeds จึงทำให้สามารถตอบสนองและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

“ SOCaaS จะทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมรับมือล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บุกรุกขึ้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกเกิดขึ้น ทีมงาน CSIRT จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต”   สุปรีดี กล่าว

สําหรับลูกค้าที่กําลังมองหามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น กับการจัดการบริการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการได้ โดยอาจจะเริ่มใช้บริการด้านความปลอดภัยที่ทางฟูจิตสึในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น บริการการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง, ข่าวกรองภัยคุกคามไซเบอร์, การตรวจจับและการตอบสนองของปลายทาง (EDR), การวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้วและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม, ข้อมูลความปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ (SIEM และ SIEMaaS) และ การตอบสนองภัยคุกคาม ซึ่งทางฟูจิตสึมีบริการให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งโปรแกรมการให้บริการ ซึ่งจะคิดค่าบริการดีไวซ์เดือน 12,000 บาทต่อเดือน

“ฟูจิตสีมั่นใจว่าด้วยจุดแข็งและพันธมิตรที่แข็งแกร่งจะทำให้ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (SOCaaS) สามารถตรวจจับ แจ้งเตือน และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกลูกค้า องค์กรสามารถเดินหน้าทำงาน ทำธุรกิจ ได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวลเรื่องภัยไซเบอร์”    สุปรีดี กล่าว

ส่วนเป้าหมายภายหลังเปิดให้บริการ SOCaaS นอกจากจะอยากให้ลูกค้าของฟูจิตสึได้รับการบริการที่ปลอดภัยในเรื่องการถูกคุกคามทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการของฟูจิตสึ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มโรงงาน การเงินและธนาคาร ซึ่งในปีแรกตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 20 ล้านบาท

“สำหรับคู่แข่งที่ให้บริการด้านความปลอดภัย SOCaaS ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ 4-5 บริษัท ซึ่งแนวทางการให้บริการจะมีการทำงานที่ชัดเจนและแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภทเพราะตลาดการทำธุรกิจด้านความปลอดภัย SOCaaS เป็นตลาดขนาดใหญ่และยังมีโอกาสในการทำธุรกิจอีกมาก ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกรับบริการมากยิ่งขึ้น”      สุปรีดี กล่าว

ในส่วนของมูลค่าตลาดบริการด้านความปลอดภัย SOCaaS ในระดับโลกจากการสำรวจเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการให้บริการประมาณ 30% และหากคาดการณ์มูลค่าตลาดบริการด้านความปลอดภัย SOCaaS ในปัจจุบันคาดว่าจะเติบโตมากขึ้น จากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะโตเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 7,000 ล้านบาท เนื่องจากทุกองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องความต้องใช้ระบบการดูแลด้านความปลอดภัย SOCaaS ในตลาดการค้าทุกรูปแบบมากขึ้น

วัณฏ์รัตติกา ดิษฐ์เจริญ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีพ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
วัณฏ์รัตติกา ดิษฐ์เจริญ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีพ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

วัณฏ์รัตติกา ดิษฐ์เจริญ ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็กซ์คลูซีพ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากผลการศึกษา CISO Benchmark พบว่า หลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ต่างเผชิญกับอุปสรรคสำคัญที่สุด 3 ข้อ ในการที่จะปรับใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ก้าวล้ำ ประกอบด้วย การขาดความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และปัญหาเรื่องการใช้งานร่วมกับระบบรุ่นเก่า  อย่างไรก็ดี องค์กรธุรกิจหลายแห่งพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว ด้วยการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นผู้นำตลาด เพื่อรันและจัดการระบบรักษาความปลอดภัย บนแพลตฟอร์มของ LogRhythm

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอย่างฟูจิตสึ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการนำเสนอโซลูชั่นไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน” วัณฏ์รัตติกา กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save