The NEXT Real เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7 และ 8 ถ่ายทอดความรู้ด้านอสังหาฯ ครบวงจรระดับมืออาชีพ

ปัจจุบันการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ ทักษะที่รอบด้าน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน โดยหลักสูตร The NEXT Real ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้านอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยชินวัตร จะเข้ามาตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ โดยเปิดหลักสูตรมาแล้วถึง 6 รุ่น ในปี พ.ศ.…

รฟท.-นิด้าจัด Market Sounding ให้นักลงทุนรอบสถานีขอนแก่นเป็นครั้งแรก ปรับแผนพัฒนาพื้นที่ สอดรับยุทธศาสตร์คมนาคม – ตอบโจทย์คนในพื้นที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน, อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น รวม 108.4 ไร่ มูลค่าโครงการ 5,000-8,000 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.…

“เมืองแห่งความสุข” (The City of Harmonious Living)

“ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป” ทุ่มงบกว่า 4 หมื่นล้านพัฒนาโครงการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ ให้เป็น One Stop Service City บริษัท…

สิริ เวนเจอร์ส เผยแผนลงทุนส่งท้ายปี พร้อมประกาศ “SIRI VENTURES Private PropTech Sandbox”

สิริ เวนเจอร์ส สรุปผลการดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ. 2561 เผยแผนลงทุน Fifthwall กองทุนยักษ์จากอเมริกาและ 2 สตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง Techmetics – Neuron ส่งท้ายไตรมาส 4 หนุนภาพรวมการลงทุนกว่า 300…