บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษางานวิศวกรรมระบบอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ ระบบ VRV/VRF ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง และงานโครงสร้าง พรั่งพร้อมด้วย ทีมวิศวกรติดตั้ง และทีมช่างบริการเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
Address: 33/4 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel.: 0-2578-8155

Send Message:

บริษัท ดีเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด