AVEVA นำเทคโนโลยี Digital Twin พลิกโฉมธุรกิจน้ำมันและก๊าซ สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ


Amish Sabharwal รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจวิศวกรรม AVEVA
Amish Sabharwal รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจวิศวกรรม AVEVA

ในโอกาสเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  Amish Sabharwal รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจวิศวกรรม  AVEVA ได้ให้สัมภาษณ์ นิตยสาร Engineering Today  ถึงมุมมองการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas)  ที่เปลี่ยนแปลงไป  ท่ามกลางกฎระเบียบด้านสภาพอากาศของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่เคร่งครัดมากขึ้น โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  พร้อมเปลี่ยนไปใช้มาตรการคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต้องเร่งปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี Digital Twin มาเป็นเครื่องมือสำคัญของวิศวกรในการออกแบบและดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  เพื่อก้าวสู่การผลิตพลังงานที่ยั่งยืน  และลดการปล่อยคาร์บอน  พร้อมๆ กับสร้างผลกำไรในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero

AVEVA นำเทคโนโลยี Digital Twin พลิกโฉมธุรกิจน้ำมันและก๊าซ สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

เมื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil &Gas)
ต้องมุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 Amish Sabharwal รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจวิศวกรรม  AVEVA  เปิดประเด็นที่ที่ทั่วโลกกำลังพูดถึง นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil &Gas) เนื่องจากกฎระเบียบด้านสภาพอากาศของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ทำให้ความสนใจและการเคลื่อนไหวของสาธารณชนและผู้ถือหุ้น และกลยุทธ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยทุกฝ่ายต่างมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ในอุตสาหกรรม  ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์  ส่งผลให้บริษัทน้ำมันและก๊าซต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนโดยจะต้องใช้มาตรการคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon and Reduce Emissions) แม้ว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักในปัจจุบันก็ตาม  แต่บริษัทต่างๆ จะต้องพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนเชิงรุกและโปร่งใสไปพร้อมๆ กัน  ในขณะเดียวกันจะต้องมองหาลู่ทางและฉกฉวยโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

 ผลจากการที่บริษัทน้ำมันและก๊าซที่ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรขนานใหญ่ โดยหันไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มการมองเห็นข้อมูลอย่างครอบคลุม (Visibility) ได้ทั่วทั้งเครือข่ายอุปทานทั้งหมด ลดระยะเวลาการหยุดชะงักการทำงานของอุปกรณ์  รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานคล่องตัวและลดต้นทุน เพื่อให้มีความสามารถในการทำกำไร โดยยังคงเน้นเรื่องความยั่งยืน และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

AVEVA นำเทคโนโลยี Digital Twin พลิกโฉมธุรกิจน้ำมันและก๊าซ สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ถึงเวลาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะต้องปรับใช้เทคโนโลยี
ตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป

แนวโน้มสังคม เทคโนโลยี และการเมืองได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัทน้ำมันและก๊าซแบบเดิม  เมื่อโลกเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะต้องพัฒนาและปรับตัวด้านเทคโนโลยีเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ให้การมองเห็นข้อมูลอย่างครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกจากการสร้างภาพจำลองเสมือน (Visibility and Simulation-based Insight) จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการความไม่แน่นอนนี้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ    ตัวอย่างเช่น AVEVA Unified Supply Chain ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและการมองเห็นข้อมูลอย่างครอบคลุมตลอดทั่วทั้งซัพพลายเชนด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ สามารถมองเห็นข้อมูลการผสานรวมกับระบบธุรกิจภายนอกได้อย่างง่ายดาย  ด้วยสามารถในการมองเห็นข้อมูลได้อย่างครอบคลุมครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง ผู้นำธุรกิจจึงสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน ปรับกระบวนการทำงานใหม่ และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากนี้ ในทุกอุตสาหกรรม จะมีเรื่องด้านวิศวกรรม การดูแลบำรุงรักษา และการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ซับซ้อน ซึ่งต่างต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายในที่เก็บข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งบ่อยครั้งทีมงานต่างๆ กระจัดกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดคลังข้อมูลแบบไซโลที่แยกออกจากกันและขาดความโปร่งใสภายในองค์กร และไร้ประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย

ด้วย AVEVA Asset Information Management ข้อมูลจากแหล่งที่มาและรูปแบบที่แตกต่างกันหลายแหล่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันและแปลงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือสามารถนำไปดำเนินการต่อได้ ทำให้ผู้ใช้ทั่วทั้งธุรกิจสามารถเข้าถึง การแสดงภาพ ตรวจสอบ และทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทที่ง่าย บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงรับประกันความปลอดภัยและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมั่นใจ

 เอสซีจี เคมิคอลส์ ใช้แพลตฟอร์ม DRP ของ AVEVA
เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครื่องจักร อุปกรณ์    

Amish Sabharwal  ได้ยกตัวอย่างถึง เอสซีจี เคมิคอลส์ หนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งใช้ Digital Reliability Platform (DRP) ของ AVEVA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ DRP นำเสนอโรงงานสามมิติเสมือนจริง โดยมีข้อมูลเครื่องจักรที่สมบูรณ์แสดงอยู่ในแบบจำลอง ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โซลูชัน Virtual Plant มอบการแสดงภาพแบบเสมือนจริงและแบบสัมผัสที่อนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลโรงงานได้อย่างรวดเร็วผ่าน AVEVA Asset Information Management, AVEVA 3D Asset Visualization และแดชบอร์ดแบบลำดับชั้น เพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ สัญญาณเตือน และสถานะสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ

AVEVA นำเทคโนโลยี Digital Twin พลิกโฉมธุรกิจน้ำมันและก๊าซ สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Digital Twin  ช่วยธุรกิจน้ำมันและก๊าซลดต้นทุน
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ปัจจุบันธุรกิจน้ำมันและก๊าซเลือกใช้ Digital Twin  เพื่อเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน   ในเรื่องนี้   Sabharwal กล่าวว่า แนวคิด Digital Twin  มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งคำจำกัดความที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของ Digital Twin คือ การแสดงเสมือนที่ทำหน้าที่เป็นคู่ดิจิทัลแบบเรียลไทม์ของวัตถุหรือกระบวนการทางกายภาพ  เทคโนโลยี Digital Twin จะช่วยให้บริษัทน้ำมันและก๊าซมองเห็นข้อมูลด้านวิศวกรรม การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาของสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเทคโนโลยีการจำลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก แล้วนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

4 ประโยชน์หลักที่บริษัทน้ำมันและก๊าซจะได้รับ
จากการใช้เทคโนโลยี Digital Twin

สำหรับประโยชน์หลัก 4 ประการจากการที่บริษัทน้ำมันและก๊าซนำเทคโนโลยี  Digital  Twin  มาใช้ได้แก่

1.ช่วยให้วิศวกรตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น การสร้างคู่เสมือนดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพได้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับวิศวกรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น  Digital Twin  ส่วนใหญ่จึงใช้สำหรับการทดสอบในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการออกแบบ   โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนการส่งมอบ (Handover Scenario) ต้องการให้วิศวกรเชื่อมโยงข้อมูลที่อ้างอิงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในอดีตและปัจจุบัน อย่างเช่น วิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า ซึ่งข้อมูลนี้อาจจะอยู่ในแบบฟอร์มกระดาษที่เก็บอยู่ด้านล่างของลิ้นชักหรือบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ดิจิทัลที่วิศวกรไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้จะเข้าถึงได้ วิศวกรจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการตรวจทานความถูกต้อง (Validated) และอัปเดตให้ทันสมัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาเป็นวันหรือนานเป็นเดือน

.ในเรื่องนี้ Digital Twin ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้วิศวกรตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น โดยบริษัทต่างๆ ที่นำ Digital Twin มาใช้สามารถลดเวลาการตัดสินใจลงได้เหลือน้อยกว่าหนึ่งนาที เนื่องจากเวลาและทรัพยากรจะถูกบันทึกไว้ในกระบวนการ ทำให้วิศวกรสามารถมุ่งและทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2.เพิ่มการทำงานร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  เทคโนโลยี Digital Twin สามารถสนับสนุนกระบวนการทางวิศวกรรมโดยการสร้างต้นแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์จริง ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของโครงการ (Front End Engineering Design : FEED) การใช้งานแบบนี้ช่วยในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้าอีกด้วย

ด้วยความสามารถของทีมวิศวกรในการตรวจสอบการออกแบบที่ซับซ้อนตั้งแต่ในช่วงแรกๆ จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดกระบวนการ  และมั่นใจว่าการออกแบบเริ่มต้นของพวกเขาได้รับการปรับปรุงและได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด วิศวกรจึงสามารถดำเนินการพัฒนาต่อไปได้อย่างปลอดภัยและดำเนินการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

3.ลดค่าใช้จ่าย Digital Twin  ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 1-2% ขณะเดียวลดค่าใช้จ่ายลง 10-30%

และลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานลง 15%  ด้วยโซลูชันระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องมือแสดงภาพช่วยให้ทีมวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้างสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จทันเวลาและตามงบประมาณที่ตั้งไว้ วิศวกรจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการซึ่งรวบรวมไว้ในโซลูชันระบบคลาวด์ทั่วไป ทำให้สามารถสร้างตารางกำหนดการที่ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานพิเศษใดๆ และป้องกันความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชันของข้อมูลที่ถูกต้อง  ตัวอย่างเช่น Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติด้านน้ำมันก๊าซ0ที่ครบวงจรของประเทศมาเลเซีย ผลิตน้ำมันได้ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน  ผลจากการใช้  Predictive Analytics ของ AVEVA ทีมงานจึงสามารถระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำและดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์  ในปีแรกของการติดตั้ง ปิโตรนาสระบุว่ามีการเตือนล่วงหน้าที่สำคัญถึง 51 รายการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งมีมูลค่าถึง 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก่อนเกิดความล้มเหลวจริง ช่วยลดการหยุดชะงักการทำงานที่ไม่ได้คาดคิด เพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

4.ช่วยให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน  เทคโนโลยี Digital Twin  ช่วยในการควบคุมการมองเห็นข้อมูลอย่างครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างโรงงานแห่งอนาคตที่ส่งมอบได้ตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในขณะที่ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสที่มากขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุที่สูญเปล่าลงได้ การจำลองกระบวนการยังสามารถวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตก่อนที่การออกแบบกระบวนการจะถูกกำหนดอย่างแน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เทคโนโลยี Digital Twin  ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และลดความจำเป็นของพนักงานในการเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน ทุกบริษัทอุตสาหกรรมต่างถูกกำหนดให้มีหน้าที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน Brownfield Engineering Scenarios ข้อมูลที่ได้จากการสแกน 3 มิติจะถูกผนวกเข้ากับหัวใจของ Digital Twin อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้บริบทอันมีค่าแก่ข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลการบำรุงรักษา เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานมากมาย เช่น การวางแผนการบำรุงรักษาและการฝึกอบรมพนักงาน การสแกนด้วยเลเซอร์ในโซลูชันระบบคลาวด์อุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุนการเดินทางไปยังโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปรับปรุงแบบจำลองของโรงงาน

AVEVA จับมือ Schneider Electric ช่วยลูกค้าสร้าง Digital Twin
พร้อมดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Amish  Sabharwal  กล่าวว่า AVEVA มีเทคโนโลยีแนวหน้าในการขจัดคาร์บอนที่ใช้อยู่แล้วในขณะนี้ ทำให้อุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นด้านพลังงานมากขึ้นและมุ่งสู่การเป็น Net Zero ได้ จากข้อมูลของ Jean-Pascal Tricoire ซีอีโอของ Schneider Electric ที่ได้กล่าวไว้ในงาน Innovation Summit 2022  ระบุว่า 70% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนสามารถขจัดได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 25% ของ 70% นี้สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 30% ด้วยการเปลี่ยนโรงงานใหม่และที่มีอยู่แล้วให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  และ 45% ด้วยวิธีลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอน

AVEVA ร่วมกับ Schneider Electric มีชุดแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสร้างเทคโนโลยี Digital Twin ของตัวเองได้  ทั้งนี้เทคโนโลยี Digital Twin ของ AVEVA จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ทำให้สามารถออกแบบและดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการวัดข้อมูลการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา เพื่อสร้างสินทรัพย์ให้มีคุณค่าและความยั่งยืนยิ่งขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save