ACT FORUM ’20 Design + Built ยกทัพสินค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 350 แบรนด์โชว์นวัตกรรมในงาน พร้อมเวทีสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ 18-22 พ.ย.นี้ ที่ อิมแพ็ค


ACT FORUM 2020 Design Built (2)

อิมแพ็ค เมืองทองธานี – 18 พฤศจิกายน 2563 : ACT FORUM ’20 Design + Built งานใหญ่งานเดียวแห่งปีที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ และก่อสร้างไว้อย่างครบครัน พร้อมเวทีสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ครอบคลุมเนื้อหาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมถึงเทรนด์ด้านการออกแบบ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไว้อย่างครบครันจากกว่า 350 บริษัท  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ (ที่2จากขวา) นายกสภาสถาปนิก
พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์ (ที่2จากขวา) นายกสภาสถาปนิก

พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์   นายกสภาสถาปนิก พร้อมด้วย ประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built  ศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน   ACT FORUM ’20 Design + Built  ร่วมในพิธีเปิดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built ภายใต้แนวคิด “สถาปนิกปันสุข”  งานใหญ่งานเดียวแห่งปีที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ และก่อสร้างไว้อย่างครบครัน พร้อมเวทีสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ACT FORUM ’20 Design + Built ยกทัพสินค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 350 แบรนด์โชว์นวัตกรรมในงาน พร้อมเวทีสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ 18-22 พ.ย.นี้ ที่ อิมแพ็ค

ในโอกาสนี้ ดนุชา พิชยนันท์  เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ให้เกียรติร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถาปนิกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2564”  สรุปสาระสำคัญได้ว่า  จากสถานการณ์ COVID- 19  ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ของปีพ.ศ.2563 ติดลบ12%  ซึ่งวิกฤตไม่แพ้วิกฤตต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540   แต่ด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของไทยที่อยู่ในอันดับต้นๆ  หลังจากที่คลายล็อคดาวน์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ไตรมาส 3 เศรษฐกิจติดลบลดลงอย่างมานัยยะสำคัญ  โดยติด ลบเพียง 6.4%   ทำให้ภาพรวมทั้งปีพ.ศ.2563  เศรษฐกิจไทยจะติดลบ 7.5%  ซึ่งคาดว่าทั้งปีพ.ศ.2563   น่าจะติดลบ6%

ในไตรมาส 3 ของปีพ.ศ.2564 คาดว่าจะมีวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และเติบโตประมาณ 4%  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย  ซึ่งยังพึ่งพาภาคการท่องเที่ยว จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี    สุขภาพ และ Medical Care ให้มากขึ้น

ดนุชา กล่าวว่า ทิศทางการของพัฒนาประเทศจะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  การพัฒนาเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น   ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้น ทำให้ชนบทกับเมืองจะใกล้ชิดกันมากขึ้น  ในส่วนนี้สถาปนิกจะเข้ามามีบทบาทในการปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้ดีขึ้น  ผสานกับความสวยงามของศิลปะ เช่น  การวางผังเมือง

“ในอนาคต สถาปนิกจะมีบทบาทในการแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้สอย พื้นที่สีเขียว และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ มาใช้ในการวางผังเมือง  ซี่งจะมีความเป็นอัตลักษณ์และพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน” ดนุชา กล่าว

ประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

ประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built  กล่าวว่า ปีนี้ทางสภาสถาปนิกกำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด ‘สถาปนิกปันสุข’ โดยตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงานจะมีสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติกว่า 40 คน มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับสถาปนิก นักออกแบบ นิสิต-นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ในส่วนวิทยากรต่างชาตินั้น แม้จะติดข้อจำกัดในการเดินทางจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ทางผู้จัดงานฯ ก็มีการจัดเตรียมสัมมนาในรูปแบบ Online Conference เพื่อให้วิทยากรต่างชาติสามารถร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจได้

โมเดลหอพระเทพรัตน์ เป็นหอพระประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประดิษฐานพระพุทธรูป “ภปร”
โมเดลหอพระเทพรัตน์ เป็นหอพระประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประดิษฐานพระพุทธรูป “ภปร”

ACT FORUM ’20 Design + Built

โดยปีนี้ ACT FORUM ’20 Design + Built มีวิทยากรระดับโลกที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ อาทิ Kate Orff, Jon Charles Coe, Marina Tabassum, Lyndon Neri, Jan Gehl รวมทั้งวิทยากรไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล พงษ์เทพ สกุลคู คุณรุสลัน โตะแปเราะ และกชกร วรอาคม

ด้านศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน ACT FORUM ’20 Design + Built

ด้านศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดงาน   ACT FORUM ’20 Design + Built กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้จัดแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 350 ราย ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ตอนแรก หลายแบรนด์เตรียมนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมาเปิดตัวครั้งแรกภายในงาน อาทิ บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมสุขภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเมลามีนครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ New Normal Technologies ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบ New Normal

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสุขภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเมลามีนครั้งแรกของไทย
บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสุขภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุเมลามีนครั้งแรกของไทย

ในปีนี้ทางผู้จัดงานฯ ยังเปิดตัว ACT FORUM Digital Showroom แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและออกแบบไว้อย่างครบครัน เพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ควบคู่กับการจัดงานแบบออฟไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยสามารถเข้าชมได้ที่ www.ActForumExpo.com/virtual

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในงาน ACT FORUM ’20 Design + Built


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save