อนาคตแหลมฉบังพร้อมพัฒนาสู่ Smart City สอดรับยุทธศาสตร์ EEC


เป็นที่ทราบกันดีว่า เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ภาครัฐให้การสนับสนุนตาม Road Map ของโครงการรวบรวมทั้งการพัฒนาด้านการคมนาคม โลจิสติกส์ ไปจนถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยเฉพาะพื้นที่แหลมฉบังที่เริ่มเห็นทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

อนาคตแหลมฉบังพร้อมพัฒนาสู่ Smart City สอดรับยุทธศาสตร์ EEC

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ได้จัดเสวนาหัวข้อ “อนาคตแหลมฉบัง กับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากนโยบาย EEC” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ EEC ร่วมให้ความรู้

เผยพื้นที่ EEC ศูนย์กลางเมกะโปรเจ็กต์หลายโครงการ โครงการด้านดิจิทัล หนึ่งในไฮไลต์หลักของพื้นที่

อรุช ช่างทอง
อรุช ช่างทอง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ EEC บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อรุช ช่างทอง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ EEC บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ EEC ประกอบด้วยการพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์หลากหลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือน้ำลึกระดับ Top Ten ของโลก สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นทั้งสนามบินและศูนย์ซ่อมเครื่องบินในอนาคต ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ยังคงเดินไปตาม Road Map มีการเจรจาและสรรหาภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โครงการด้านดิจิทัลซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์หลักของพื้นที่ ก็จะมารวมกันอยู่ที่ EEC เช่น สนามทดสอบ 5G แห่งแรกของไทย

“การเดินหน้าอย่างต่อเนื่องของภาครัฐในพื้นที่ EEC ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจเข้ามาลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่” อรุช กล่าว

สำหรับ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับความต้องการอยู่อาศัยที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสในพื้นที่แหลมฉบังภายใต้ชื่อ “Origin District” เป็นโครงการที่รวบรวมทั้งคอนโดมิเนียมแบรนด์นอตติ้ง ฮิลล์ เคนซิงตัน และคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้ชื่อ Porto Bello เข้ามาไว้ในพื้นที่เดียวกัน ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่แหลมฉบังเดิม และผู้ที่กำลังจะเข้ามาเพราะสนใจลงทุนใน EEC และภายในปีนี้ ออริจิ้นยังมีแผนจะเปิดตัวโครงการมิกซ์ยูส Origin Smart District Rayong รวมมูลค่าโครงการทุกประเภทกว่า 10,000 ล้านบาทใน จ.ระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอีกด้วย

Digital Park Thailand โครงการสำคัญของ EEC ที่จะพัฒนาในแหลมฉบัง

ดร.วงกต วิจักขณ์สังข์สิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในโครงการสำคัญของ EEC คือ Digital Park Thailand ที่กำลังจะพัฒนาขึ้นในพื้นที่แหลมฉบัง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ การลงทุนในพื้นที่จะไม่ได้มีหน้าตาเป็นโรงงานเหมือนนิคมอุตสาหกรรม เน้นการลงทุนด้านดิจิทัล ทำให้บรรยากาศคล้าย “แคมปัส” หรือมหาวิทยาลัย มีออฟฟิศ ห้องแลป Data Center ศูนย์เก็บเซิร์ฟเวอร์ เข้ามาอยู่รวมกัน กลุ่มคนที่เข้ามาทำงานก็จะมีตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงเหล่าสตาร์ทอัพ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัวพื้นที่โครงการยังถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับชุมชนรอบข้าง ทำให้ที่นี่จะเป็นเสมือน Show Case ของเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City

“ภายใน Digital Park Thailand สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้สิทธิพิเศษ ยกเว้นภาษีนิติบุคคลแก่ผู้เข้ามาลงทุนนาน 8-13 ปี สูงกว่าผู้ที่มาลงทุนด้านดิจิทัลในบริเวณอื่นซึ่งได้สิทธิ 5-8 ปี สิทธิประโยชน์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC อย่าง Digital Park Thailand” วงกต กล่าว

จากซ้ายไปขวา สันติ ศิริตันหยง, มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ดร.วงกต วิจักขณ์สังข์สิทธิ์ และอรุช ช่างทอง
จากซ้ายไปขวา สันติ ศิริตันหยง, มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ดร.วงกต วิจักขณ์สังข์สิทธิ์ และอรุช ช่างทอง

ชี้แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมาย พร้อมพัฒนาเป็น Smart City

ด้าน สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า อำเภอศรีราชาเป็นเมืองที่โดดเด่นจากปัจจัย 5 อ. ได้แก่ 1) อากาศดี 2) อาหารดี มีอาหารทะเลที่ครบสมบูรณ์ 3) อุตสาหกรรมดี 4) อนามัยดี มีสถานพยาบาลเยอะ และ5) อาชีพดี รายได้ต่อหัวค่อนข้างสูง จากการศึกษาโดยบริษัทที่ปรึกษา พบว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า อำเภอศรีราชา จะมีประชากรอาศัยอยู่อาศัยถึง 20 ล้านคน โดยปัจจุบันเริ่มเห็นการขยายของตัวเมืองและการเจริญเติบโตเข้ามาในพื้นที่แหลมฉบัง ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในศรีราชาบ้างแล้ว

“แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการพัฒนาให้เป็น Smart City เพราะผังเมืองแถวนี้ดีอยู่แล้ว หลังจากนี้จะมีการของบประมาณมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้ เช่น ระบบน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย อีกประมาณสองปีข้างหน้า จะเห็นตรงถนนเมืองใหม่ แหลมฉบังเหนือ กลาง ใต้ แหล่งอุตสาหกรรมฝั่งเคหะก็จะเดินทางสะดวกมากขึ้น” สันติ กล่าว

แนะรัฐหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ลงทุนน้อย แต่ได้รับผลตอบแทนสูง

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มองว่า อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนสูง จึงเป็นสาเหตุให้ที่รัฐควรส่งเสริมด้านดิจิทัล เพราะใช้สมองเป็นหลัก ดังนั้นคนต้องมีความสามารถ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการดึงชาวต่างชาติมาพร้อมกับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะซึ่งกันและกัน และพัฒนาคนไทยได้อีกทางหนึ่ง

บรรยากาศเสวนาหัวข้อ “อนาคตแหลมฉบัง กับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากนโยบาย EEC”
บรรยากาศเสวนาหัวข้อ “อนาคตแหลมฉบัง กับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากนโยบาย EEC”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save