แลนเซสส์ (LANXESS) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 ยังเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย


กรุงเทพฯ –  8 สิงหาคม 2565 : ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายด้วยต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่ยากลำบาก แลนเซสส์ (LANXESS) ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 มี EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 253 ล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันในปีก่อนถึง 14.5% ที่เคยทำได้ 221 ล้านยูโร

 

กลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งพิเศษ (Specialty Additives) และกลุ่มธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภค (Consumer Protection) เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง กลุ่มธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างมากจากการผนวกรวมหน่วยธุรกิจ Flavours & Fragrances ใหม่เข้ามา หน่วยธุรกิจนี้ประกอบด้วยเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษสำหรับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของ Emerald Kalama Chemical จากสหรัฐอเมริกาที่ถูกควบรวมกิจการเข้ามาในปี 2564

 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 แลนเซสส์สามารถปรับราคาขึ้นเพื่อรองรับต้นทุนวัตถุดิบและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนยังช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนารายได้ของทุกกลุ่มอีกด้วย

 

สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งผลให้มีปริมาณการขาย (Sales Volume) ลดลงและส่งผลให้ยอดกำไรไม่เพิ่มอีกด้วย ดังนั้น EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มจึงอยู่ที่ 12.7% ลดลงเมื่อเทียบกับ 15.0% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (2/2564)

 

Matthias Zachert ประธานคณะกรรมการบริหารLANXESS AG กล่าวว่า แม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แต่เรายังคงยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง ผลประกอบการที่ดีของไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของเรามีผลลัพธ์ที่ดี การเข้าควบรวมกิจการ Emerald Kalama Chemical ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในกลุ่มธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภคและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปี ความผันผวนจะยิ่งแรงขึ้นในเศรษฐกิจโลก แต่เราเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะการณ์นี้ไว้แล้ว

 

ในไตรมาสที่ 2 นี้ยอดขายของทั้งกลุ่มแลนเซสส์อยู่ที่ 1.999 พันล้านยูโร สูงขึ้น 36.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ทำได้ 1.469 พันล้านยูโร โดยเฉพาะราคาขายที่สูงขึ้นมีผลในเชิงบวก กำไรสุทธิ (Net Income) จากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 48 ล้านยูโรในไตรมาสที่สอง สูงกว่าตัวเลขปีที่แล้วเล็กน้อยที่เคยทำได้ 47 ล้านยูโร

 

เนื่องจากแลนเซสส์ได้ประกาศโอนย้ายหน่วยธุรกิจวัสดุประสิทธิภาพสูง (HPM) ให้กับบริษัทร่วมทุนกับ Advent International ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ หน่วยธุรกิจดังกล่าวจึงได้รับการยอมรับย้อนหลังว่าเป็น “การยุติการดำเนินงาน” ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ยอดขายและกำไรจากการดำเนินงาน และตัวเลขปีก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว

 

สำหรับผลประกอบการของทั้งปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ยืนยันและระบุแนวทางการเติบโตที่สำคัญโดย แลนเซสส์คาดการณ์ว่า EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติจะอยู่ที่ 900 ล้านยูโรถึง 1 พันล้านยูโร เมื่อเทียบกับระดับเปรียบเทียบของปีก่อนที่ปรับแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านยูโร จะเท่ากับเพิ่มขึ้นถึง 25 เปอร์เซ็นต์

 

แผนการตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Advent International เป็นความก้าวหน้าขั้นต่อไปของพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ของแลนเซสส์ นอกจากหน่วยธุรกิจของ LANXESS HPM แล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะนำหน่วยธุรกิจสารโพลีเมอร์วิศวกรรมประสิทธิภาพสูง (High-Performance Engineering Polymers) โอนย้ายไปรวมกับหน่วยธุรกิจวัสดุวิศวกรรม DSM (DEM) ของกลุ่ม Royal DSM ของเนเธอร์แลนด์ด้วย คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นตามที่วางแผนไว้ในครึ่งแรกของปี 2566 แล้ว แลนเซสส์จะได้รับการชำระเงินอย่างน้อย 1.1 พันล้านยูโรและส่วนแบ่งหุ้นสูงถึง 40 %ในการร่วมทุนนี้ในอนาคต

 

ในขณะเดียวกันแลนเซสส์ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง: ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แลนเซสส์ได้เสร็จสิ้นการเข้าควบรวมกิจการ Microbial Control จาก International Flavours & Fragrances Inc. (IFF) ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้น แลนเซสส์จึงกลายเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ควบคุมจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

หลังจากการประกาศโอนย้ายหน่วยธุรกิจ HPM ออกจากลุ่มแลนเซสส์แล้ว ทำให้ขณะนี้แลนเซสส์มีธุรกิจใน 3 กลุ่มสารเคมีพิเศษได้แก่ กลุ่มธุรกิจสารตัวกลางขั้นสูง กลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งพิเศษ และกลุ่มธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภค

 

เนื่องจากแลนเซสส์สามารถปรับราคาขายขึ้นชดเชยราคาวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้น ยอดขายในกลุ่มธุรกิจสารตัวกลางขั้นสูง (Advanced Intermediates) จึงเพิ่มขึ้น 26.0% จาก 466 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 587 ล้านยูโร สวนทางกับ EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติลดลง 18.7% จาก 91 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงเป็น 74 ล้านยูโร เนื่องจากการปรับราคาขายของบางผลิตภัณฑ์ล่าช้า จึงไม่สามารถชดเชยราคาวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่ยากลำบากด้วยต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นและปริมาณการขายที่ลดลง ล้วนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลกำไร การปิดโรงงานผลิตลงชั่วคราวเพื่อทำการบำรุงรักษาตามแผนก็ส่งผลกระทบในทางลบเช่นกัน ดังนั้น EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติจึงลดลงเป็น 12.6% เทียบกับ 19.5% ในปีที่แล้ว

 

กลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งพิเศษ (Specialty Additives) แลนเซสส์ประสบความสำเร็จในการปรับราคาขายขึ้นชดเชยราคาวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด ยอดขายจึงเพิ่มขึ้น 34.5% จาก 568 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 764 ล้านยูโร แต่ปริมาณการขาย กลับลดลงเนื่องจากสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกที่ยากลำบาก ถึงอย่างไรก็ยังคงสามารถทำให้ EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติมีมูลค่า 134 ล้านยูโรในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 50.6% เทียบกับตัวเลขของปีที่แล้วที่ทำได้เพียง 89 ล้านยูโร และ EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้นจาก 15.7% เป็น 17.5%  

ภายในกลุ่มธุรกิจสารปกป้องผู้บริโภค (Consumer Protection) หน่วยธุรกิจ Flavours & Fragrances ที่ตั้งขึ้นใหม่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนายอดขายและรายได้ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ที่ยากลำบากส่งผลให้ยอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย โดยรวมแล้วยอดขายของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 52.5% จาก 366 ล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 558 ล้านยูโร EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ที่ 90 ล้านยูโร สูงขึ้น 26.8% จากปีที่แล้วที่ทำได้ 71 ล้านยูโร และ EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติ อยู่ที่ 16.1% เทียบกับ 19.4% ในปีที่แล้ว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save