เดลต้า ประเทศไทย เปิดตัว “โชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero” แห่งแรก ในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “โชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero” แห่งแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโชว์รูมแห่งแรกที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ระบบ Off-Grid ต่อพ่วงกับระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ รวมถึงระบบอาคารอัตโนมัติ และระบบสร้างอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร เพื่อเป็นตัวอย่างในการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ม.ล. ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยกำลังนำประเทศเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงได้มีแนวนโยบายในการจัดทำแผนการดำเนินนโยบายและขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชนชนรวมทั้งภาคส่วนอื่นๆเข้าร่วม นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางเดลต้า ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีแผนการดำเนินธุรกิจและแนวนวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชันที่สอดคล้องกับนโยบายลดภาวะโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ตามแผนการดำเนินนโยบายที่วางไว้

แจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย กล่าวว่า กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เดลต้าได้เติบโตขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย วันนี้บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้เปิดตัวตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero พร้อมโซลูชันพลังงานสะอาดและอัจฉริยะ บนพื้นฐานโมเดลธุรกิจของเดลต้าในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลก โดยภารกิจของบริษัทฯ คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงาน สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ ยกระดับความสามารถหลักและเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ในการพัฒนาโซลูชันที่เป็น Green Solution ดีที่สุด เพื่อให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่บูรณาการมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

“ในฐานะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นสมาชิกหนึ่งของ DJSI เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและโซลูชันที่ยั่งยืน โดยเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ มีอาคารสีเขียวทั้งหมด 29 แห่ง และดาต้า เซ็นเตอร์สีเขียว 2 แห่งทั่วโลก รวมถึงโรงงานสีเขียวที่ได้รับการรับรอง LEED Gold 2 แห่งในประเทศไทย ทั้งนี้เดลต้าฯ ไม่หยุดที่จะให้บริการนวัตกรรมชั้นนำแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก และเป้าหมาย RE100 ในการผลิตพลังงานทดแทน 100% จากการดำเนินงานทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573  ความมุ่งมั่นนี้จะช่วยให้บริษัทฯบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ คือ Smarter Greener  Together” แจ็คกี้ จาง กล่าว

สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ Net Zero เป็นการนำโซลูชันต่างๆ ของทางบริษัทฯ มารวบรวมอยู่ในที่เดียวภายในโชว์รูมเพื่อให้ลูกค้าได้เยี่ยมชม ซึ่งหากสนใจโซลูชันใดก็สามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ติดตั้งในแต่ละบริษัทนั่นๆได้ ในส่วนของโซลูชันของเดลต้าที่นำมาติดตั้งที่บริเวณโชว์รูม โซลูชันจะมีทั้งภายในและภายนอกโชว์รูมโดยโซลูชันนอกอาคาร เช่น EV Charging ซึ่งจะให้บริการสาธารณะแก่ผู้ใช้ทุกๆคนที่จะเข้ามาใช้บริการและ Solar Rooftop ซึ่งจะติดตั้งบนตู้คอนเทนเนอร์ จัดแสดงให้เห็นโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน โดย Solar Rooftop ที่นำมาติดตั้งมีขนาด 9.6kWp 11 แผงและPV อินเวอร์เตอร์ ติดผนังขนาด 40kW หนึ่งเครื่องสามารถผลิตพลังงานได้สูง 38kWh ต่อวัน โดยจะจัดเก็บในระบบแบตเตอรี่ 57.6kWh สำหรับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) จะช่วยให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมโดยการมอนิเตอร์พลังงานที่มีอยู่และควบคุมการใช้พลังงานจากแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ VRV (Variable Regulating Valve) ตามการใช้งานจริง

ในส่วนของโซลูชันภายในโชว์รูมตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งนำมาติดตั้งนั้นจะนำเสนอแนวคิดของเดลต้าในเรื่อง “Smart Well being” สำหรับอาคาร ด้วยโซลูชันการจัดการอาคารอัจฉริยะของเดลต้าที่ใช้ประโยชน์จาก อุปกรณ์ควบคุมห้องและแผงควบคุมเพื่อจัดการระบบไฟ HVAC และอุณหภูมิผ่านโปรโตคอล BACnet และตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์ผ่านโปรโตคอล MODBUS ซึ่งระบบอาคารอัตโนมัติของเดลต้า ประกอบด้วย กล้องอัจฉริยะจดจำใบหน้าและการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย  การป้องกัน COVID-19 และการระบายอากาศของแผ่นกรอง HEPA เพื่อให้อากาศปราศจากมลภาวะ บริสุทธิ์ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฝุ่น PM2.5 

   สำหรับผลิตภัณฑ์หลักในโซลูชันนี้ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมห้องโดย LOYTEC บริษัทในเครือเดลต้า ระบบตรวจสอบและจดจำใบหน้าจาก VIVOTEK  กล้องตรวจจับและควบคุมจำนวนคน + กล้องเฝ้าระวังแบบพาโนรามา เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ (ERV) ด้วยแผ่นกรอง HEPA + อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร Uno Next และไฟ LED สำหรับอุตสาหกรรมและไฟถนน LED ประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ โซลูชันโมดูลาร์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปรับขนาดได้ของเดลต้า เปรียบเหมือนสมองของอาคารอัจฉริยะนี้ ซึ่งจะทำหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ความปลอดภัย ความสว่าง สิ่งแวดล้อม และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ดาต้าเซ็นเตอร์แบบโมดูลาร์จะจัดเก็บข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดและแสดงข้อมูลวิดีโอจากโชว์รูมและเสาไฟอัจฉริยะ พร้อมคุณสมบัติการจัดการจากระยะไกล ด้วยโซลูชันโมดูลาร์ดาต้าเซ็นเตอร์ของเดลต้า ช่วยให้แอปพลิเคชันซึ่งใช้ไฟสูงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น RowCool 12.8kW ระบบทำความเย็นแบบแม่นยำ เครื่องสำรองไฟแบบโมดูลาร์ (Modular UPS) ที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่นได้ รุ่น DPH75kVA สำหรับการปกป้องพลังงานและ IT racks และระบบจัดการโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ (DCIM) สำหรับการจัดการข้อมูลจากระยะไกล

  ภายในโชว์รูมยังมีการจัดแสดงโซลูชันระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติสำหรับโรงงานอัจฉริยะพร้อมด้วยโซลูชันจอแสดงผลอัจฉริยะ NovoTouch และโซลูชันอุปกรณ์ชาร์จมือถือของ Innergie ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตให้มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น

         ในอนาคตมีแนวคิดที่จะนำโมเดลโชว์รูปแบบนี้ไปติดตั้งยังศูนย์เดลต้าในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียเพื่อขยายการรับรู้โซลูชันของทางเดลต้าสู่ภูมิภาคอาเซียนต่อไป

วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ทางเดลต้าฯ ได้เปิดตัวโชว์รูมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพราะเดลต้ามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโซลูชันมากมายที่ผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศในระดับสากลให้การยอมรับ เมื่อเดลต้าได้นำโซลูชันที่มีมาติดตั้งภายในและภายนอกโชว์รูมฯ แห่งนี้นอกจากจะให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆได้เข้ามาเยี่ยมชมโซลูชันของเดลต้าแล้ว จะยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เช่น โซลูชันกักเก็บพลังงาน โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์โซลูชันด้านความปลอดภัยครบวงจรและโซลูชันการผลิตอย่างชาญฉลาดจากเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสนใจและพยายามพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ในทุกๆ พื้นที่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะตอบโจทย์การใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทุกๆบริษัทที่อยู่ภายในนิคมฯ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save