เครือสหพัฒน์ จับมือ GE -อิมแพค โซล่าร์ -อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม พัฒนาสวนอุตฯ เครือสหพัฒน์ให้เป็นอัจฉริยะโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

THW 2024

กรุงเทพฯ : เครือสหพัฒน์ พร้อมด้วยบริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (GE) บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) เพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริด (Micro Grid) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานกรรมการ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และภราไดย สืบมา กรรมการ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา

เครือสหพัฒน์ จับมือ GE -อิมแพค โซล่าร์ -อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม พัฒนาสวนอุตฯ เครือสหพัฒน์ให้เป็นอัจฉริยะโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารพลังงาน เอื้อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสมาร์ทกริด หรือระบบปฏิบัติการไฟฟ้าอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริง เครือสหพัฒน์จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) ด้วยระบบสายส่งพลังงานที่ไม่เหมือนใครของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE จะทำให้เกิดต้นแบบการแลกเปลี่ยนพลังงานอัจฉริยะจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าของ บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน) โซล่ารูฟท็อปของบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาสมาร์ทกริดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพลังงานสำหรับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิชัย กุลสมภพ

สำหรับบริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA จากการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการพลังงานสะอาดและราคาประหยัดแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่มีความสนใจผ่านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานพร้อมเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานแบบดิจิทัล บริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟท็อปครบวงจรให้แก่ ลูกค้าหลายราย อาทิ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้องเย็นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยในปีพ.ศ.2561 ได้เริ่มติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อบ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก JCM (Joint Crediting Mechanism) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด กล่าวว่า เรามีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา อาทิ ระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้าผ่านการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก

สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์

“ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นพื้นที่นำร่องการใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer energy exchange) ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ดังนั้น GE จึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เนื่องจากมีชื่อเสียงและความชำนาญมาเป็นระยะเวลานานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะการบริหารระบบพลังงานซึ่งครอบคลุมการจัดส่งไฟฟ้ามากกว่า 90%ทั่วโลก นอกจากนี้ GE ยังเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อห่วงโซ่พลังงาน (Energy Value Chain) ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าตลอดจนถึงการกระจายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการ” สมบูรณ์ กล่าว

ด้านโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานกรรมการ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับเครือสหพัฒน์ในการร่วมกันพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์สู่ระบบไฟฟ้าดิจิทัจ (Innovative Digital Platform) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบแรกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสที่ดีแก่ประเทศไทยผ่านการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน

โกวิทย์ คันธาภัสระ

วิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เครือสหพัฒน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ในด้านการประหยัดต้นทุนพลังงาน สร้างความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save