อินเตอร์แมค 2023 ระดมทัพนวัตกรรม Machine Tools จากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ดันไทยเป็น HUB ศูนย์รวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในอาเซียน


อินเตอร์แมค 2023 ปักหมุดไทยให้เป็นศูนย์กลาง ระดมเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันในภูมิภาคอาเซียน พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา

เทรนด์ด้านอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Biohealth) ซึง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในปี 2023 นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ผู้ผลิตจะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของตนให้สามารถผลิตชิ้นส่วนให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  เช่น การปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อผลิตชิ้นส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ คาดว่าจะมีความต้องการสูงสุดในไตรมาส 4 ของปี ดังนั้นช่วงเวลากลางปีถือเป็นจังหวะในการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาเสริมทัพให้กับการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดMachining Center และ Machine Tools ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะการ และส่วนประกอบต่างๆในอุตสาหกรรม รวมไปถึงห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำ ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากในเรื่องของความรวดเร็วและความแม่นยำสูงในการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้ว เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามทิศทางการมุ่งสู่ Zero Carbon และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นอีกเทรนด์ที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติแบบไร้คนบังคับ การลดหรือละการใช้น้ำยาหล่อเย็น ระบบการเปลี่ยน Tools อัตโนมัติ ระบบประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ  ล้วนเป็นหัวใจสำคัญทีจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตในยุคนี้

ด้วยเหตุนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ได้จับมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรชั้นนำ เดินหน้าจัดงาน อินเตอร์แมค 2023 (INTERMACH 2023) วางเป้าหมาย ปักหมุดไทยให้เป็นศูนย์กลางการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบครันในภูมิภาคอาเซียน

เมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – ประเทศไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า อินเตอร์แมคในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต” เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ (Low Volume / New Material) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิตที่สำคัญต่างๆ กว่า 3 ทศวรรษของงานอินเตอร์แมค ทำให้ทุกครั้งของการจัดงานได้รับการตอบรับที่ดี ปีนี้จะมีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิลเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงค์โปร์ พบแบรนด์ชั้นนำโดยมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายร่วมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของMachining Center และ Machine Tools  จากแบรนด์ต่างๆ อาทิ CAMPRO, EUMACH, HAAS, HARTFORD, KAFO, MAZAK, MITSUBISHI, MORI-TECH, OKUMA, SODICK, WALTER EWAG ขนทัพนวัตกรรม เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงและเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้

ด้านวิทยา พลเพชร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดับบลิว. พี. พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวถึง แนวโน้มอุตสาหกรรมว่า ด้วยประสบการณ์ในวงการกว่า 3 ทศวรรษ เรามองว่าหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย คาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยบวกมาจากการเดินทางที่มีแนวโน้มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้ภาคยานยนต์มีโอกาสเติบโต อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในอนาคตอันใกล้ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมสนับสนุนการแพทย์เป็นอีกภาคธุรกิจที่ไทยกำลังให้การสนับสนุน ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศให้ความสนใจ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยี Machine Tools เพื่อรองรับเทรนด์ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ไทยได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต

ด้านฮิโรมิกิ โกโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการผลิตไทย โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มความต้องการในตลาด การขยายตัวทางเศรษฐกิจในมิติการเดินทางและขนส่งจากการเปิดประเทศทำให้ภาคยานยนต์น่าจะกลับมาคึกคัด การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันคือการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Machine Tool) ให้มีศักยภาพ ซึ่งภายในงานอินเตอร์แมค 2023 เราได้นำเอาเครื่อง (Wire Cut EDM) และ เครื่องกัดเนื้อโลหะ (Die-Sinker EDM) มาร่วมจัดแสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคอาเซียน

งานอินเตอร์แมค 2023 (Intermach 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (Plastic & Rubber Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย รวมทั้งจัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 (Subcon Thailand 2023) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา    


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save