กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลัง เดลต้า อัดฉีดทุนกว่า 3 ล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพ ปั้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปีที่5 พร้อมโชว์ 4 นวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท


กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลัง เดลต้า อัดฉีดทุนกว่า 3 ล้านบาท หนุนสตาร์ทอัพ ปั้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปีที่5 พร้อมโชว์ 4 นวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท

กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัดฉีดงบสนับสนุนสตาร์ทอัพปั้นธุรกิจ-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่” (Delta Angel Fund) ปีที่ 5 พร้อมโชว์ 4 ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อาทิ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC , แพลตฟอร์มชาร์จ EV Car รายแรกของไทย , หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด หนุนแพทย์ผ่าตัดแม่นยำ ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพสูง และเครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM2.5 คาดสามารถขยายผลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 60 ล้านบาท เผยจากผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 500 ราย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐ ยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงาน ด้วยการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใน Industry 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Start up) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว จะเห็ฺนได้ว่า Facebook และ Amazon มาจุดเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพ (Start up) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่” (Delta Angel Fund) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) แก่ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีหน้า ซึ่งเป็นปีที่ 6 จะขยายโครงการเพิ่มขึ้นอีก 50%

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 5 โดยมีบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเงินทุน รวมกว่า 3.2 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถขยายผลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 60 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 30 ทีม ครอบคลุม 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล จากผู้สมัครทั้งหมด 152 ทีม ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Pitching) ใน 3 ด้าน ดังนี้ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Energy Management) และนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation)

“ปีนี้ต้องเลือกผู้ประกอบการ 10 ทีมสุดท้าย ร่วมกิจกรรม Workshop ให้คำแนะนำด้าน PLC ระบบสั่งการในโรงงานอุตสาหกรรม SMI และระบบควบคุมมอเตอร์ เพื่อสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้ที่มีส่วนร่วมจริงในโรงงาน โดยมีวิทยากรจากบริษัท เดลต้า ดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งาน ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์ ตลอดจนของตัวแทน อาทิ “หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC” โรบอทฆ่าเชื้อระดับ DNA แบบ 360° โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง “แพลตฟอร์มชาร์จ EV Car รายแรกของไทย” สนับสนุนผู้ใช้รถสะดวกชาร์จ เช็คสถานะผ่านแอปฯ “หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด” สนับสนุนแพทย์ผ่าตัดแม่นยำ ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพสูง และ “เครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM2.5” มาพร้อมระบบสางใบ ลดการเผาอ้อยสด คืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในด้านเครื่องจักรกลจากเดิมที่ต้องใช้เงินว่าสิบล้านบาทต่อเครื่อง ลดลงเหลือประมาณ 7.5 แสนบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถขยายผลนวัตกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 60 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ได้รับการเติมเต็มองค์ความรู้สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดต่อแหล่งเงินทุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ และผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Delta Angel Fund Networking)

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะ (Smart Enterprises) โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) ให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่” ที่สร้างธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กสอ. โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จึงดำเนินนโยบาย “ปั้นผู้ประกอบการรายใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ” เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้มีแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้โครงการ “Delta Angel Fund” โดยมี เดลต้าฯ ให้การสนับสนุนเงินทุน ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC

จากการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ กว่า 650 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกและสนับสนุนเงินทุน จำนวน 128 ทีม รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ 70 ล้านบาท สามารถขยายผลสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 500 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 80 ล้านบาท และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น มากกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ กสอ. พร้อมยืนหยัดและเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ในการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็น “ธุรกิจใหม่” หรือ “นวัตกรรมเชิงพาณิชย์”

ด้าน อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เงินทุน” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ หรือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการทั้ง SME และ Startup เดลต้าฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์หรือโซลูชันใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนเงินทุน Angle Fund โดยบูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการดำเนินโครงการ “Delta Angel Fund” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในเครือข่ายเป็นลำดับต่อไป

รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช เจ้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด รับมอบใบประกาศนียบัตรและทุนจัดตั้งธุรกิจ 5 แสนบาท
รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช เจ้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด รับมอบใบประกาศนียบัตรและทุนจัดตั้งธุรกิจ 5 แสนบาท
รมต. เยี่ยมชมแพลตฟอร์มชาร์จ EV Car รายแรกของไทย พัฒนาโดยวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
รมต. เยี่ยมชมแพลตฟอร์มชาร์จ EV Car รายแรกของไทย พัฒนาโดยวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด
หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด
เครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM 2.5
เครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM 2.5


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save