“มหิดล” – “บี-52 แคปปิตอล” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน นำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา6 กลุ่มผลิตภัณฑ์นำร่องด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ


“มหิดล” - “บี-52 แคปปิตอล” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน นำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา6 กลุ่มผลิตภัณฑ์นำร่องด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปต่อยอด และพัฒนาในเชิงพาณิชย์ โดยจะนำร่องทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์-บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน สมุนไพร อาหารทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค

ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรม ที่ทั่วโลกยอมรับยอมรับ และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปช่วยเหลือและทำประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมมือกับภารเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจ มีพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุน มีเครือข่ายการกระจายสินค้าและบริการที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ อย่างบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี เบื้องต้นเริ่มในส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมใน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์-บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ได้แก่ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน สมุนไพร อาหารทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคและยกระดับผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยไทยให้มีโอกาสนำไปขายเชิงพาณิชย์ได้ในระดับต่อสากลต่อไป โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค อาหารเสริม วิตามิน และสมุนไพรนั้นจะดำเนินการโดย บริษัท เอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด ภายใต้แบรนด์ “M MED” ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดแรกจากงานวิจัยจะเป็นการนำกระชายมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “กระชายพลัส”

ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชน นอกจากจะนำองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่า ออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อไปต่อยอดและก่อให้เกิดโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มีราคาแพงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นในอดีตลดลงได้ เห็นได้จากในช่วง COVID-19 มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคิดค้นผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤต COVID มากมายจนถึงปัจจุบันแม้วิกฤต COVID-19 จะคลี่คลายลงแต่งานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้นยังสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดใช้รักษาช่วยเหลือประชาชาติในโรคปัจจุบันและโรควิกฤตทางเดินหายใจและอื่น ๆได้

ทวี โฆษิตจิรนันท์ รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ บริษัท บี-52 จำกัด (มหาชน)

ทวี โฆษิตจิรนันท์ รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ บริษัท บี-52 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้นำองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจในครั้งนี้ ด้วยทีมนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายการกระจายสินค้าและบริการที่ บี-52 มีอยู่กว่า 160,000 ร้านค้าทั่วประเทศนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ภารกิจสำคัญนี้สำเร็จ ส่วนเงินทุนในการร่วมลงทุนนั้นจะทยอยลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคแน่นอนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เทรนด์ตลาดปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พิรุฬห์ เศวตนันทน์  หัวหน้าคณะผู้บริหาร บริษัทเอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด

พิรุฬห์ เศวตนันทน์  หัวหน้าคณะผู้บริหาร บริษัทเอ็มเมด ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์-บริการและสุขภาพทางการแพทย์ในประเทศไทยปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปี แบ่งเป็น เครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากสุด 100,000 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 33% โดยมูลค่าครึ่งหนึ่งมาจากการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ, ยารักษาโรค ประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปี, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน ประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่จะผลิตใช้ในประเทศมากกว่าการส่งออกและที่เหลือจะเป็นสมุนไพร อาหารทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ประเภทละประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี

“มหิดล” - “บี-52 แคปปิตอล” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน นำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา6 กลุ่มผลิตภัณฑ์นำร่องด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

สำหรับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น  ทางบริษัทฯ มองเห็นโอกาสและต้องการนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทุก ๆคนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านบริษัทฯ ด้วย บริษัท ฯ มีจุดแข็งของแบรนด์ M MED ที่การนำองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย และบุคลากรที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยบริษัทฯในการตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ที่มาของแหล่งวัตถุดิบ จนถึงการยืนยันผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆและการจัดเก็บ ภายใต้แนวคิด MST Standard ทำให้ผลิตภัณฑ์ M MED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทาง M MED มีความต้องการที่จะเป็นแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มสินค้าสุขภาพของไทย เช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยารักษาโรค อาหารทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งในวันนี้ผลิตภัณฑ์แรกที่ร่วมกันผลิตสำเร็จและพร้อมวางจำหน่ายในตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพลัส ยี่ห้อ M MED ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆจะค่อย ๆทยอยจำหน่ายในต่อไป โดยสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ในแพลตฟอร์ม หมอประจำบ้านอัจฉริยะ “Doctor At Home” ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เอ็ม เมดิคอล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นครั้งแรก โดยพัฒนาจากความพยายามกว่า 40 ปี ของ รศ. นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท นอกจากจะมีโปรแกรม “หมอประจำบ้านอัจฉริยะ” ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ตรวจอาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเวลาเจ็บป่วยแล้ว Doctor At Home ยังมีบริการปรึกษาแพทย์และเภสัชกรออนไลน์ และบริการอื่น ๆ โดยจะทยอยเปิดตัวภายในปีนี้


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save