ททท. เปิดตัวโครงการ 4Digital Tourism ยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


กรุงเทพฯ -23 สิงหาคม 2566 :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เปิดตัว “โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว” หรือ 4Digital Tourism คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มกว่า 2,407 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจากผู้สำเร็จหลักสูตรออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 101 คน  ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานในพิธีเปิดตัวโครงการฯ  และมอบประกาศนียบัตร กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผนวกกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัยเร่งรัดและมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ททท. โดย ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดรับกับภาวะปัจจุบัน พร้อมกับพัฒนาแพลตฟอร์ม 4Digital Tourism แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษาและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล จำนวน 22 หลักสูตรด้วยกัน  โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น “ไขกุญแจสู่ธุรกิจ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทำธุรกิจท่องเที่ยวด้วยหลักสมดุล ESG ที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปพร้อม ๆ กับการยกระดับภาคบริการด้วยดิจิทัล สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

“รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักให้ประเทศ  โดยมีรายได้ 3 ล้านล้านบาท หลังจากCOVID-19 เราต้องปรับตัวสู่ e-learning มีการสั่งอาหารทางออนไลน์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นกัน โดย Tourism Journey สามารถหาความรู้และการสั่งจองทางออนไลน์ ถึงเวลาให้เกิดการเดินทางจริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ททท.จึงได้จัดทำหลักสูตร 4Digital Tourism เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนกว่า 2,000 ราย  มีผู้ผ่านหลักสูตรกว่า 700 คน คาดว่าหลังจากเปิดตัวโครงการฯ นี้ น่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยลงทะเบียนมากขึ้น

วินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท.
วินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท.

แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ได้เปิดให้เข้าใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มเป็นจำนวนกว่า 2,407 คน จากความร่วมมือจากพันธมิตรและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากมายที่ร่วมสนับสนุนและเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว, สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จึงนำมาซึ่งการจัดงานเปิดตัว โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการฯ ในระยะนำร่องนี้ จำนวน 101 ราย

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว สถานประกอบการ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย  ให้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างความประทับใจและน่ามาเยือน รวมถึงสร้างบริบททางการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้ Amazing ยิ่งกว่าเดิม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย ททท. คาดว่า แพลตฟอร์ม 4Digital Tourism จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เตรียมความพร้อมในการ Upskill และ Reskill องค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าทันในโลกยุคดิจิทัล

“ทางททท. พร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลและครองใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และมุ่งพัฒนาให้การท่องเที่ยวไทยอยู่บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืนต่อไป”  นิธิ กล่าวสรุป

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism) เปิดให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทาง

www.4digitaltourism.com 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save