คินเซนทริค จับมือ ศศินทร์ เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลใหม่ Engaging Leader


คินเซนทริค จับมือ ศศินทร์ เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลใหม่ Engaging Leader

กรุงเทพฯประเทศไทย – 21 กุมภาพันธ์ 2566 :คินเซนทริค (ประเทศไทย)  บริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและแอฟริกาใต้สะฮารา โดยในปีนี้จัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 พร้อมมอบรางวัลใหม่ Engaging Leader ให้กับองค์กรที่มีผู้นำองค์กรที่โดดเด่น

ดร. อดิศักดิ์  จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย)

ดร. อดิศักดิ์  จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญในการผลักดันองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในการยกระดับการสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee eXperience) เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานทุกคนผู้เป็นหัวใจหลักในขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ไม่เพียงเท่านั้น ความคล่องตัวในการปรับตัวอย่างรวดเร็วขององค์กรและแผนการบริหารจัดการบุคลากรจึงยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ การนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ต่างขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้นำที่มีต่อธุรกิจ องค์กร และการจัดการคนด้วยเช่นกัน

นภัส ศิริวรางกูร พาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย)

นภัส ศิริวรางกูร พาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย) ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากผลสำรวจสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีที่ผ่านมา จากการเก็บข้อมูลของทางคินเซนทริคกว่า 300 องค์กร พบว่า ระดับความผูกพันขององค์กรทั่วไปในประเทศไทยอยู่ที่ 71% ในขณะที่กลุ่มองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยมีระดับความผูกพันอยู่ที่ 84% โดยในหลายองค์กรมีประเด็นที่ควรมุ่งเน้นพัฒนาคล้ายกัน คือ การมีผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่พนักงาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในแง่ของความต้องการพื้นฐาน ความมั่นคงในงาน และการพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดการทำงาน

 

ในปีที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับอย่างดี จากการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 96 องค์กร และทางคินเซนทริค (ประเทศไทย) ตั้งเป้าว่าจะมีองค์กรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 บริษัทในปีนี้ ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Branding จากระบบและกระบวนการคัดเลือกที่มีมาตรฐานและเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสำหรับค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ซึ่งเป็นการการันตีว่า รางวัลนี้มีนัยสำคัญอย่างมากและเป็นเกียรติประวัติสำหรับองค์กรที่ได้รับ อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญคือองค์กรที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลว่า พนักงานรู้สึกอย่างไรกับองค์กร กระบวนการและขั้นตอนการทำงานด้านบุคลากรนั้นเป็นอย่างไร และผลลัพธ์จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรอย่างไร สิ่งนี้ช่วยปูทางให้เห็นภาพชัดเจนว่าหากต้องการเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นนั้นต้องให้ความสำคัญในเรื่องใดนภัส กล่าว

 

สำหรับพิธีมอบรางวัลในปีที่ผ่านมา  ทางคินเซนทริคได้ฉลองครบรอบ 20 ปี ของโครงการ Best Employers ในประเทศไทย และได้เปิดตัว Hall of Fame Awards ซึ่งเป็นรางวัลแก่บริษัทที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี  โดยจัดให้มีกิจกรรมช่วงบ่ายของงานให้เป็นเสวนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทต่าง ๆ ได้เรียนรู้จาก Best Employers สิ่งนี้ช่วยปูทางให้กับโครงการในปีนี้

ศ.ดร.เอียน เฟนวิค (Prof. Dr. Ian Fenwick)

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอียน เฟนวิค (Prof. Dr. Ian Fenwick) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงเทรนด์ธุรกิจที่สำคัญและน่าจับตามองในปี 2566 และผลลัพธ์ที่มีต่อวิถีการทำงานของผู้คน ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้เกิดการตอบสนอง เช่น ความหวาดกลัวจากความไม่เข้าใจ รวมไปถึงการมองว่าเป็นเพียงกระแสชั่วคราวด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราควรทำคือ “Inspire – Connect – Transform” ไปพร้อมกับเทคโนโลยี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง มีประเด็นที่สำคัญ คือ เรื่องสุขภาวะ (Well-being) การยอมรับความหลากหลาย (Diversity and Inclusion) และประเด็นการประยุกต์ใช้โลกเสมือนจริง (Virtual Reality)

คินเซนทริค จับมือ ศศินทร์ เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลใหม่ Engaging Leader

พร้อมกันนี้ได้มีการเสวนา โดยผู้นำด้านบุคลากร (CHROs) จากองค์กรชั้นนำสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Tech Enabler) ได้แก่ ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ดาร์วินบอกซ์, คฝนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และธนยศ ครุฑระเบียบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อ “Leveraging Technology to Enhance Employee eXperience” โดยมีนลิน เตชะสกุลสิน ที่ปรึกษา คินเซนทริค (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ดาร์วินบอกซ์ กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน (Employee eXperience) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันควรให้ความสำคัญ เพื่อจูงใจให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีและผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นที่มาของ Productivity ในการทำงาน และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารควรทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและผลลัพธ์ที่คาดหวังอย่างชัดเจน เพื่อนำมาออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการให้ตรงความต้องการของพนักงาน ซึ่งเราสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ไม่ยาก และข้อมูลบนคลาวด์ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ

 

นาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า  การสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่จะทำอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ในระดับปัจเจกบุคคลได้ตรงจุด เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละคนต่างกัน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ขณะที่พนักงานยังต้องการประสบการณ์ที่ดีและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexperience) การบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพมีเรื่องข้อมูลของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องรู้จักพนักงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อออกแบบแรงจูงใจให้พนักงานรู้สึกประทับใจกับองค์กรและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติในการวิเคราะห์มากกว่าความรู้สึก

 

ธนยศ ครุฑระเบียบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซนทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า  เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งช่องทางขายผ่านโลกออนไลน์ และออฟไลน์ ในด้านการบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีก็สามารถช่วยลดงาน HR Operation เพื่อให้มีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการของคนมีความหลากหลายไม่เหมือนกัน องค์กรจะออกแบบแรงจูงใจอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ การสื่อสารกันภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เป้าหมายขององค์กรและพนักงานสอดคล้องกัน

 

นอกจากนี้ ชัชพล ยังวิริยะกุล ผู้อำนวยการ คินเซนทริค (ประเทศไทย) ได้ดำเนินรายการในการเสวนากับผู้นำองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ได้แก่ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด ร่วมกับ ปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Engaging Leaders that Accelerate Talent for Tomorrow”

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ที่2จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (ที่2จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การทำความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรระดับหมื่นคนขึ้นไปต้องมีวิธีการ สำหรับกฟผ. ใช้ระบบการสื่อสารภายในเพื่อทำความเข้าใจถึงค่านิยมขององค์กร คุณค่าที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เพื่อลดแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้น และ อธิบายถึงแรงจูงใจต่าง ๆ ทำให้ปัญหาที่เคยมีมาลดน้อยลง ปัจจุบันกฟผ. และพนักงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ทำความรู้จักกัน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานหรือทำให้สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

 

ด้านปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด กล่าวว่า  การทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรมีหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งเรื่องของการทำกิจกรรม CSR ในทุกปี พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนทุกข์และสุขร่วมกัน ขณะที่องค์กรยังให้ความสำคัญเรื่อง Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่ม Productivity นวัตกรรมในองค์กร นอกเหนือจากเรื่อง KPI อย่างเดียว ซึ่งส่งเสริมให้องค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ปอลิน ปอแก้ว ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารองค์กรจะต้องรู้เป้าหมาย สามารถเห็นภาพอนาคตและทิศทางที่จะก้าวไปขององค์กรได้อย่างชัดเจน ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงาน นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้บริหารที่ต้องมีพฤติกรรมทุ่มเทแรงใจในการทำงาน (Strive) แต่องค์กรต้องส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าวให้มาถึงระดับพนักงานและระดับหัวหน้างานด้วย  โดยเฉพาะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาหัวหน้าในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหรือผู้นำองค์กรในอนาคต

ปรียา สิงห์นฤหล้า ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ปรียา สิงห์นฤหล้า ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 กล่าวถึงรายละเอียดในการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นว่า เป็นการสำรวจผ่านเครื่องมือและกระบวนการมาตรฐานในระดับโลก ผ่านการเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานใน 4 มิติหลัก ได้แก่ ความผูกพันของพนักงาน (Employee Opinion Survey) ความคล่องตัวขององค์กร (Agility) ผู้นำองค์กร (Engaging Leader) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (Talent Focus) 2) การประเมินประสิทธิภาพของงานทรัพยากรบุคคลผ่านเครื่องมือ People Practices Index และ 3) การสำรวจมุมมองของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด้านกลยุทธ์องค์กร และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งในขั้นสุดท้ายจะมีการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลว่าสะท้อนถึงความเป็นจริงภายในองค์กรหรือไม่จากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ

 

สำหรับปีนี้ คินเซนทริคมีการมอบรางวัลใหม่คือ Engaging Leader ให้กับองค์กรที่มีผู้นำองค์กรที่โดดเด่น ผ่านการพิจารณาด้วย SPARK Model ที่เป็นเอกลักษณ์ของคินเซนทริค สำหรับองค์กรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

ในปีที่ผ่านมา คินเซนทริคได้มอบรางวัลให้แก่สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 11 องค์กร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. บริษัท บีทูเอส จำกัด
 2. บริษัท บีไอจี จำกัด
 3. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 4. บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 8. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 9. บริษัท เมอส์ก ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เมอส์ก โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สยาม ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
 10. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save