กรุนด์ฟอส เปิดตัว แอพ SmArt Serv ช่วยลด Downtime สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทย


กรุนด์ฟอส

กรุนด์ฟอส ผู้ผลิตปั๊มน้ำระดับโลก เปิดตัว แอพ SmArt Serv ช่วยลด Downtime สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทย รับ Transformation ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

การเติบโตของแอพพลิเคชั่นที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มีผลต่อประเทศไทยในการก้าวสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การผสมผสานให้เป็นระบบดิจิทัลจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการรับมือทั้งเรื่องธรรมดาทั่วไปและเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจสาขาต่าง ๆ ทั้ง การเงิน การลงทุน โทรคมนาคม บรอดคาสท์ e-Commerce โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว โดยในปีพ.ศ. 2562โครงการ 60% ในระบบเศรษฐกิจของไทยจะเป็นระบบดิจิทัล

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ กรุนด์ฟอสได้เปิดตัว โมบายแอพพลิเคชั่น SmArt Serv พลังของระบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทย สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์ของกรุนด์ฟอส โดยแอพ SmArt Serv ได้รับการออกแบบให้จัดหาได้ทันที และบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ลดขั้นตอนการให้บริการ และเกิด Downtime น้อยที่สุดในระหว่างซ่อมแซม

แอพ SmArt Serv ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาที่ตั้งของผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด และเพิ่มความต้องการโดยง่าย ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่แสดงภาพรวมของระบบปั๊มน้ำ โดยผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางด้านวิศวกรรมและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ที่ไซต์งาน โดยเฉพาะปั๊มดิจิทัล ผู้ให้บริการสามารถดูการแก้ไขผ่านระบบออนไลน์ผ่านการจัดการของ Remote Assistance

แอพดังกล่าวยังจัดหา Option ให้ลูกค้าสามารถให้คะแนน และตอบกลับทันทีที่มีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข กรุนด์ฟอสจะเข้าถึงรายงานนี้เพื่อวางแผนงานในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

แอพ SmArt Serv ให้บริการแล้วทั้งระบบ iOS, Android และ Windows โดยสามารถติดตั้งได้ในคอมพิวเตอร์