สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ร่วมกับ โครงการ Green Network Forum เชิญเข้าร่วมสัมมนาการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟ) ปี 2558 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม Ballroom และ นิทรรศการ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดกิจกรรม “คืนความสุข ช้อปสนุก สินค้าไทย” งานออกร้านขายสินค้าราคาประหยัดรับเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องนิทรรศการและลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายในงานจะมีสินค้าของดีของเด่นจาก 4 ภูมิภาคมาจัดจำหน่ายหลากหลายประเภทกว่า 100 ร้านค้า

Engineering Today
ได้รับ Thailand Energy Awards 2009 เป็นปีที่ 3
Energy Awards Kitti Wisutthiratanakul Energy Awards Kitti Wisutthiratanakul
รายละเอียดและบรรยากาศงานมอบรางวัล ประจำปี 2552

ได้รับรางวัล ประจำปี 2552

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัลได้รับรางวัล ประจำปี 2550

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัลได้รับรางวัล ประจำปี 2548

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัล


Engineering Today :

วารสารรายเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย
ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการ
ที่ก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ
www.technologymedia.co.th

Contact

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260