สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชมดาวหางเลิฟจอย ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกในพื้นที่มืดสนิทไม่มีแสงเมืองรบกวนได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยจะเห็นชัดที่สุดในช่วงมกราคมนี้เท่านั้น หากพลาดชมครั้งนี้จะมาอีกทีใน 8 พันปีข้างหน้า    ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป วารสาร Engineering Today จะปรับโฉมใหม่เป็นรายสองเดือน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาในวารสารฯ ให้ครอบคลุมด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมเสิร์ฟสาระความรู้และข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ผ่านเว็บไซต์ www.engineeringtoday.net ตอบโจทย์การบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)    มจพ. เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ อาทิ สาขาวิชาการ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาธุรกิจภาคเอกชน เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1131, 1314 หรือ 08-5132-5759    มจพ. เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ( NCCE20) ได้ขยายกำหนดเวลาส่งบทคัดย่อ ถึง 31 ธันวาคม 2557 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อน 15 มิถุนายน 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-555-2000 ต่อ 3247, 3253 อีเมล์: kmutnb.ncce@gmail.com

Engineering Today
ได้รับ Thailand Energy Awards 2009 เป็นปีที่ 3
Energy Awards Kitti Wisutthiratanakul Energy Awards Kitti Wisutthiratanakul
รายละเอียดและบรรยากาศงานมอบรางวัล ประจำปี 2552

ได้รับรางวัล ประจำปี 2552

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัลได้รับรางวัล ประจำปี 2550

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัลได้รับรางวัล ประจำปี 2548

:: รายละเอียดงาน    :: บรรยากาศงานมอบรางวัล


Engineering Today :

วารสารรายเดือนเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย
ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการ
ที่ก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ
www.technologymedia.co.th

Contact

471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

E-mail : webmaster@engineeringtoday.net
Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649
Fax. 0-2640-4260